hier zitten we!
 

Kunst, antiek en belasting

Kunst en antiek kunnen een vermogen waard zijn. Tenzij kunst en antiek worden gekocht om hier snel winst mee te behalen, vallen kunst en antiek in 2017 en 2018 onder vermogen in box 3 van de vermogensbelasting van de Belastingdienst. Het is dan ook belangrijk om optimaal gebruik te maken van de fiscale vrijstellingen inkomstenbelasting voor spaargeld en vermogen. De vermogensrendementsheffing is immers al onnodig hoog.

Belastingdienst en kunst, welk belastingtarief?

De Belastingdienst is vaak erg enthousiast als het gaat om het innen van belastingengelden. Kunst, antiek en verzamelobjecten vormen hierop nauwelijks een uitzondering, maar kennen vaak wel andere regels voor de Belastingdienst. De belastingheffing op kunst vindt op de volgende manieren plaats:

 • Via de te betalen btw; 
 • Bij de vermogensbelasting en vermogensrendementsheffing; 
 • Bij een erfenis.

Btw betalen op kunst

De btw op kunst, antiek en een verzamelobject kan zowel onder het 6% tarief als onder het 21% tarief vallen. Zo vallen onder andere schilderijen, handmatig genummerde en gesigneerde zeefdrukken, originele standbeelden en beeldhouwwerken, unieke voorwerken van keramiek e.d. onder het 6% tarief. Een kunsthandelaar betaalt 21% over het verschil tussen inkoopprijs en verkoopprijs. De btw dient te worden betaald, wanneer deze goederen worden ingevoerd of worden verhandeld door:

 • De maker of kunstenaar.
 • Een ondernemer, die zelf de btw over de verkoop volledig aftrekt.

Geen vermogensrendementsheffing inkomstenbelasting betalen

Het gedeelte boven de vrijstellingen in box 3 van de inkomstenbelasting wordt belast met een percentage vermogensrendementsheffing over het saldo van vermogen en schulden. Vanaf 2017 zijn er 3 verschillende percentages; de hoogte van de vermogensrendementsheffing is afhankelijk van het totale belaste vermogen. Ook de belastingvrijstelling sparen en vermogen is niet ieder jaar gelijk, bovendien worden een aantal zaken normaliter niet tot het vermogen in box 3 gerekend: 

 • Een mooie wijnkelder vol dure wijn. 
 • Kunst, antiek en verzamelobjecten die in het bezit zijn om er persoonlijk van te genieten.

Kunst en antiek om van te genieten

Essentieel om niet de Belastingdienst achter de broek te hebben, is dat de betreffende kunst en antiek in bezit zijn, om er persoonlijk van te genieten. Het dient voor persoonlijk gebruik te zijn en niet alleen maar in de kluis te staan voor later. Zodra het handelswaar wordt, bijvoorbeeld, om het later met winst te verkopen, wordt het een andere zaak. Ook als kunst wordt gekocht als belegging, zal de Belastingdienst haar handje ophouden. Overigens is het aan de Belastingdienst om te bewijzen, dat de kunst is aangeschaft, met als doel hier winst mee te maken. In dat geval kan het resultaat van de belegging zelfs worden belast in box 1 van de inkomstenbelasting. Dit geldt zeker, als kan worden aangetoond dat iemand met kennis van zaken kunst en antiek koopt en verkoopt. Zoals bekend is het maximale tarief in box 1 maar liefst 52%.

Erfenis en nalatenschap

De waarde van een kunstcollectie wordt wel volledig meegenomen bij de afhandeling van een erfenis en nalatenschap. Zowel naar de Belastingdienst toe, als naar de erfgenamen. De waarde wordt gewaardeerd naar de waarde in het economische verkeer op het moment van overlijden van de eigenaar van de collectie.

Schenken van kunst

Wat veel gebeurt, is dat een kunstcollectie wordt geschonken aan een museum of een andere algemeen nut beogende instelling, ANBI. Een dergelijke schenking van kunst is vrij van schenkingsrecht. De ontvanger van de collectie hoeft hierover dus geen belasting te betalen.

Vragen hierover of op zoek naar ander Belastingadvies? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met één van onze Finanseurs.Wil je klant bij ons worden?

  Beloningsbeleid deFinanseurs/ StraksBegintNu


  Het AFM geeft kaders waar ons beloningsbeleid aan moet voldoen. Dit kan in een variabele vorm en/of een vaste vorm. Binnen StraksBegintNu houden wij een vaste beloningsstructuur aan, bestaande uit:

   

  • een vast maandsalaris
  • jaarlijks vakantiegeld
  • een vaste halve dertiende maand

   

  Wij kennen dus geen resultaatafhankelijke beloningen toe.

  In drie vragen bepalen welk pakket het beste bij jou past?