hier zitten we!
 

Nieuw regeerakkoord: wat betekent dit voor personeel en werkgever

Het regeerakkoord 2017 van het aankomende kabinet Rutte III is bekend. Lees hier een aantal voorlopige maatregelen en de gevolgen met betrekking tot salarissen.

Belastingtarieven en heffingskortingen

 • De inkomstenbelasting krijgt twee in plaats van vier schijven. Er gaat een tarief van 36,93% gelden voor inkomens tot € 68.000, daarboven gaan belastingplichtigen een tarief van 49,5% betalen. Werken moet hierdoor meer gaan lonen.
 • Ook worden heffingskortingen met ingang van 2019 verhoogd. Hierdoor hoeven werknemers over een groter deel van hun inkomen geen belasting te betalen.

Na drie jaar recht op vast contract

Werknemers krijgen straks weer na drie jaar recht op een vast contract. Op dit moment zijn werkgevers na twee jaar dienstverband al verplicht om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te geven. Werknemers krijgen na drie tijdelijke contracten of contracten tijdens een duur van maximaal drie jaar (wat eerder komt) recht op een vast contract. De tussenperiode tussen twee contracten die er voor zorgt dat men weer opnieuw begint met tellen blijft zes maanden.

Loondoorbetaling bij ziekte

De loondoorbetalingsperiode voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) wordt verkort van 2 naar 1 jaar.

 

Transitievergoeding

 • Werknemers krijgen vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht op transitievergoeding in plaats van na twee jaar.
 • De transitievergoeding gaat voor elk jaar in dienstverband een derde maandsalaris bedragen, ook voor contractduren langer dan 10 jaar. De overgangsregeling voor 50-plussers wordt gehandhaafd.
 • In bijzondere situaties zoals pensionering werkgever, langdurige arbeidsongeschiktheid, ontslag om bedrijfseconomische redenen etc. zijn uitzonderingen mogelijk.

 

Proeftijd

Als een werkgever direct (als eerste contract) een contract voor onbepaalde tijd aanbiedt, wordt de proeftijd verruimd naar vijf maanden. Voor meerjaarscontracten (meer dan twee jaar) wordt de proeftijd drie maanden.

Nulurencontracten

Het kabinet wil voorkomen dat bij nulurencontracten sprake is van permanente beschikbaarheid daar waar de aard van de werkzaamheden dat niet vereist. Deze nodeloze beschikbaarheid kan namelijk ten koste gaan van de mogelijkheden van werkenden om bijvoorbeeld andere (deeltijd)banen te accepteren. Daarom wordt vastgelegd dat in deze situaties de werknemer niet, of binnen een bepaalde termijn niet, gehouden is gehoor te geven aan een oproep, of dat bij een afzegging recht op loon ontstaat.

Partnerverlof bij geboorte

Het huidige kraamverlof geeft partners na de bevalling het recht op twee dagen verlof, op te nemen binnen vier weken, waarbij werkgevers het volledige loon doorbetalen. Dit wordt per 1 januari 2019 verlengd naar vijf dagen.

 

Daarbovenop krijgen partners aanvullend kraamverlof van vijf weken per 1 juli 2020. Tijdens het verlof ontvangt de werknemer een uitkering van het UWV.

 

Vragen hierover of op zoek naar ander belastingadvies? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met een van onze Finanseurs.

 Wil je klant bij ons worden?

  Beloningsbeleid deFinanseurs/ StraksBegintNu


  Het AFM geeft kaders waar ons beloningsbeleid aan moet voldoen. Dit kan in een variabele vorm en/of een vaste vorm. Binnen StraksBegintNu houden wij een vaste beloningsstructuur aan, bestaande uit:

   

  • een vast maandsalaris
  • jaarlijks vakantiegeld
  • een vaste halve dertiende maand

   

  Wij kennen dus geen resultaatafhankelijke beloningen toe.

  In drie vragen bepalen welk pakket het beste bij jou past?