hier zitten we!
 

Voordelig een fiets via de zaak!

Door een versimpeling van de fiscale fietsregeling, wordt het een stuk aantrekkijker om een fiets van de zaak te krijgen. Per 1 januari 2020 zou de regeling in moeten gaan.

Staatssecretaris Van Velthoven van Infrastructuur en Waterstaat stelt dat fietsen goed is voor het milieu en het vermindert files. Doordat de regels van de leaseauto nu eenvoudiger zijn, zijn veel mensen geneigd om de auto te nemen. Met de nieuwe regeling wil de Kamer fietsen aantrekkelijker maken.

Huidige regeling

Een auto en fiets worden vaak privé gebruikt en de mensen betalen belasting over de waarde van het voordeel dat ze genieten. Bij een auto wordt de waarde via een forfait vastgesteld, waarmee de gebruiker het privégebruik kan afkopen.

Fietsers moeten daarentegen precies bijhouden hoeveel kilometers zij fietsen voor het woon- werkverkeer en hoeveel kilometers zij privé fietsen. Van de privékilometers worden de onderhoudskosten, verzekeringen en, in het geval van een elektrische fiets, het stroomgebruik afgetrokken. Het bedrag wat daarvan overblijft, wordt bij het belastbare salaris opgeteld. Doordat deze regels zo ingewikkeld zijn, wordt er maar zeer weinig gebruik van gemaakt.

Plan

Het plan is om een simpelere regeling via forfaitaire bijtelling in te voeren. Het is de bedoeling dat een leasefiets naast de auto van de zaak mag worden gebruikt. Deze combinatie van beide vervoersmiddelen kan het aantrekkelijk maken om een aantal dagen met de fiets te gaan.

Het kabinet steunt het fietsen door eenmalig een bedrag van 100 miljoen uit te trekken voor cofinanciering van gemeentelijke en provinciale investeringen in fietsinfrastructuur en fietsenstallingen bij OV-knooppunten. Ook wordt met de werkgevers en regionale overheden gezocht naar manieren om werknemers te laten fietsen.

Vragen hierover of op zoek naar ander belastingadvies? Neem gerust vrijblijvend contact op met één van onze Finanseurs.Wil je klant bij ons worden?

  Beloningsbeleid deFinanseurs/ StraksBegintNu


  Het AFM geeft kaders waar ons beloningsbeleid aan moet voldoen. Dit kan in een variabele vorm en/of een vaste vorm. Binnen StraksBegintNu houden wij een vaste beloningsstructuur aan, bestaande uit:

   

  • een vast maandsalaris
  • jaarlijks vakantiegeld
  • een vaste halve dertiende maand

   

  Wij kennen dus geen resultaatafhankelijke beloningen toe.

  In drie vragen bepalen welk pakket het beste bij jou past?