hier zitten we!
 

Privacy, cookies en disclaimer

Zorgvuldig met je zaken

DeFinanseurs probeert zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met de informatie die wij verstrekken en de informatie die wij aangeleverd krijgen en wij hechten eraan u te informeren over uw privacy en het gebruik van deze website.

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website www.definanseurs.nl van deFinanseurs BV, Tuinlaan 70, 3111 AW Schiedam.

 

Ons privacybeleid

DeFinanseurs verwerkt persoonsgegevens en vindt het belangrijk dat dit zorgvuldig en vertrouwelijk gebeurt. DeFinanseurs is verwerkingsverantwoordelijke en heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, die via het e-mailadres info@definanseurs.nl benaderd kan worden. DeFinanseurs verwerkt persoonsgegevens met inachtneming van de de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die samen met de uitvoeringswet het juridische kader voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland (en Europa) vormt. De AVG bouwt voort op de Wbp (Wet Bescherming Persoonsgegevens) en zorgt onder andere voor versterking en uitbreiding van de privacyrechten van individuen met daarbij meer verantwoordelijkheden voor organisaties.

 

De verwerking van uw persoonsgegevens

De gegevensverwerking van de door u verstrekte persoonsgegevens valt binnen de statutaire doelstelling van deFinanseurs, te weten: Het verlenen van service op het gebied van financiën aan bedrijven en particulieren.
Wij vragen persoonlijke gegevens van u wanneer u ons benadert via ons contactformulier, of ons feedbackformulier. De volgende persoonsgegevens kunnen hierbij van u worden gevraagd:

 

 • naam, adres en woonplaats
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • geslacht
 • adres
 • bedrijfsnaam

 

DeFinanseurs gebruikt alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale communicatie met u en voor de service geleverd aan u. Er worden geen persoonsgegevens aan derden verstrekt tenzij dit in nader overleg met u geschiedt. Het gaat dan steeds om het voor u – en op uw uitdrukkelijke verzoek – inschakelen van andere partijen ten behoeve van uw servicevraag, bijvoorbeeld voor het aanvragen van een hypotheek bij een hypotheekverstrekker. Deze communicatie vindt in die gevallen niet plaats via deze website.
In de AVG wordt dit gegevensgebruik geclassificeerd als ‘gerechtvaardigd belang’.
De door u verstrekte gegevens worden bewaard zolang dit nodig is ten behoeve van het gerechtvaardigd belang.
De verstrekte gegevens worden op geen enkele wijze doorgegeven aan een land buiten de EU.

 

Recht op inzage, correctie en verwijdering

U heeft de mogelijkheid om te vragen welke gegevens deFinanseurs van u verwerkt en, bij eventuele onjuistheden, deze te laten corrigeren, of deze te laten verwijderen. Een overzicht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot wijziging van persoonsgegevens kunt u aanvragen bij deFinanseurs , t.a.v. Functionaris Gegevensverwerking door te mailen naar info@definanseurs.nl. Om uw verzoek in behandeling te nemen en ter verificatie zullen wij contact met u opnemen. U ontvangt een opgave van uw gegevens uiterlijk binnen 4 weken na het doen van uw schriftelijk verzoek.
Bij een melding van onjuiste gegevens zal deFinanseurs de gegevens indien nodig aanpassen, afschermen of verwijderen, als deze voor een onjuist doel worden verwerkt. DeFinanseurs kan weigeren aan uw verzoek te voldoen, indien en voor zover dit noodzakelijk is in verband met zwaarder wegende belangen van anderen dan van u, of indien de mededeling gegevens bevat die een derde betreffen.


Geautomatiseerde besluitvorming/profilering

DeFinanseurs neemt op geen enkele wijze op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van deFinanseurs) tussen zit. Er bestaan geen koppelingen tussen de opslag van uw gegevens en enig ander systeem. De persoonsgegevens worden niet gebruikt voor geautomatiseerde onderzoeken of profilering om, bijvoorbeeld door middel van evaluaties extra kennis over u op te doen.

 

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn, of waarvoor ze verwerkt worden. Voor sommige gegevens is DeFinanseurs, vanuit de wet, verplicht om deze gedurende een bepaalde periode te bewaren. De van toepassing zijnde wettelijke bewaartermijn wordt dan als uitgangspunt gebruikt.

 


Beveiliging
DeFinanseurs heeft de nodige beveiligingsmaatregelen getroffen die gegevens beschermen tegen verlies of beschadiging en/of kennisneming en inzage door onbevoegden. DeFinanseurs heeft verwerkingsovereenkomsten gesloten met eventuele betrokken  leveranciers waarbij dezelfde beveiligingsmaatregelen gewaarborgd zijn.

 

Klachten
Voor klachten ten aanzien van ons privacybeleid kunt u zich natuurlijk wenden tot de Functionaris Gegevensverwerking door te mailen naar info@definanseurs.nl of u kunt uw grieven melden bij De Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Cookiebeleid

 

Onze website maakt gebruik van cookies. Kleine tekstbestandjes worden op uw computer, tablet of mobiele telefoon achtergelaten om de gebruiksvriendelijkheid van de website te verhogen of om het websitebezoek te monitoren. Ze onthouden bijvoorbeeld uw persoonlijke instellingen en voorkeuren. De informatie uit cookies verstrekken we nooit aan derden. Als u de cookies uitzet, kan onze website voor u minder goed functioneren.

 

Onze website heeft cookies voor voor het anoniem meten en analyse van websitebezoek via Google Analytics

 

Het gaat om de volgende cookies:

 

Naam Van Bewaartermijn Doel
_gat Google Analyics 6 maanden Analyse websitebezoek
_gid Google Analyics 6 maanden Analyse websitebezoek
_ga Google Analyics 2 jaar Analyse frequentie websitegebruik

 

De verkregen informatie wordt geanonimiseerd overgebracht naar Google Analytics en door Google Analytics opgeslagen op servers. Lees hier het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over het bezoek aan onze website aan ons te kunnen verstrekken. Wij hebben Google Analytics niet toegestaan de verkregen statistische informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Geen verplichting voor het vragen van toestemming
De cookies die geplaatst worden via de website van deFinanseurs bevatten geen persoonsgegevens en met de cookies kunnen wij u niet persoonlijk identificeren. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om u op websites van anderen te identificeren. Op grond van de anonimiteitsbasis van de gegevensverzameling is er voor het gebruik van de website van deFinanseurs – conform de richtlijnen van de AVG – geen toestemming van u nodig om cookies op uw systeem te plaatsen. Wel zijn wij verplicht u hierover te informeren, hetgeen wij bij deze doen.

 

Cookies uitzetten
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Wilt u geen cookies op uw computer? In de instellingen van uw browser kunt u de cookies uitzetten. Als u de cookies uitzet, kan onze website voor u wellicht in de toekomst minder goed functioneren.

 

Opt-out voor Google Analytics
Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

 

 

Disclaimer

 

Aan de samenstelling van deze website besteden wij de grootste zorg. Het kan echter voorkomen dat gepubliceerde informatie onvolledig, onjuist of onbedoeld in strijd met de wet is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor:

 

 • voor de inhoud van de website(s) of de e-nieuwsbrieven en de daarop/daarin verstrekte informatie;
 • voor een verkeerd gebruik of verkeerde interpretatie van de informatie op de website, e-nieuwsbrieven;
 • voor de inhoud en toegankelijkheid van websites waarnaar deze website met een hyperlink of anders verwijst.

 

Website
DeFinanseurs biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website. DeFinanseurs aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het tijdelijk, permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de website. DeFinanseurs adviseert u alle – op internet algemeen gangbare en mogelijke – veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van de website haalt.

 

Gebruik
De informatie op de website wordt alleen beschikbaar gesteld ter kennisneming, onder de voorwaarden dat de lezer aanvaardt dat wij niet aansprakelijk zijn voor de inhoud van de informatie of de beslissingen die op basis van de gepubliceerde informatie worden gemaakt.

 

Eigendom
De inhoud mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële-/privédoeleinden. Het is niet toegestaan de inhoud van de site geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen of aan derden beschikbaar te stellen zonder onze toestemming.


Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor ons privacy statement of deze disclaimer aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

 

 

Disclaimer en Privacy Policy Virtuele Assistent

 

Op deze website bieden wij een Virtuele Assistent aan waarop separate voorwaadren van toepassing zijn:

 

 

Vragen

 

Heeft u nog vragen over dit statement of de verwerking van uw persoonsgegevens? Laat het ons dan weten door te mailen naar info@definanseurs.nl.

 

Wil je klant bij ons worden?

  Beloningsbeleid deFinanseurs/ StraksBegintNu


  Het AFM geeft kaders waar ons beloningsbeleid aan moet voldoen. Dit kan in een variabele vorm en/of een vaste vorm. Binnen StraksBegintNu houden wij een vaste beloningsstructuur aan, bestaande uit:

   

  • een vast maandsalaris
  • jaarlijks vakantiegeld
  • een vaste halve dertiende maand

   

  Wij kennen dus geen resultaatafhankelijke beloningen toe.

  In drie vragen bepalen welk pakket het beste bij jou past?