hier zitten we!
 

Aflossingsvrije hypotheek aflossen:

Regelmatig verschijnen er berichten in de media dat het verstandig is om een aflossingsvrije hypotheek voor de eigen woning af te lossen. De AFM heeft banken en verzekeraars opgedragen hun klanten met een aflossingsvrije hypotheek te benaderen en hen te informeren over de mogelijke consequenties van aflossingsvrije hypotheken. Maar een aflossingsvrije hypotheek kan soms nog steeds passend zijn.

Wat is het gevaar van een aflossingsvrije hypotheek?

De rente op een hypotheek is gedurende dertig jaar aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, daarna vervalt de renteaftrek. Voor hypotheken die al in 2001 bij de invoering van het nieuwe belastingstelsel bestonden verloopt deze renteaftrek in 2031.

Als de hypotheek na die dertig jaar niet wordt afgelost, gaat de hypotheek over naar box 3. In de meeste gevallen stijgen daardoor de netto rentelasten. Vaak is met de bank afgesproken dat de aflossingsvrije hypotheek een looptijd heeft van dertig jaar. De vraag is of een bank na afloop van die dertig jaar de hypotheek aflossingsvrij wil verlengen. Dit is afhankelijk van de hoogte van het inkomen, de waarde van de woning, het overige vermogen en de dan geldende wetgeving. Ook wordt er gekeken naar je leeftijd, de pensioeninkomsten zijn immers meestal lager. De vraag is dan of het inkomen of vermogen dan nog voldoende is om de lasten van de aflossingsvrije hypotheek te kunnen betalen. Als de bank de hypotheeklening niet wil verlengen of de maandlasten niet meer betaalbaar zijn, bestaat de kans dat je woning verkocht moet worden.

Aflossingsvrij kan passend zijn

Wij spreken regelmatig klanten met een aflossingsvrije hypotheek bij wie dit prima past. Zij hebben voldoende inkomen of vermogen in de vorm van overig onroerend goed, een onderneming, een aandelenportefeuille of spaargeld. Zij kiezen er bewust voor om de hypothecaire lening voor de eigen woning niet af te lossen.

Een voorbeeld

Moniek en Karel zijn beide 60 jaar. Karel heeft een bruto-jaarinkomen van € 90.000,-  Moniek heeft een bruto-inkomen van € 40.000,- per jaar. Ze hebben een eigenwoning met een marktwaarde van    € 650.000,- en een aflossingsvrije hypotheek van € 250.000,-. De rente bedraagt 3,25% en staat nog twintig jaar vast. Daarnaast hebben Karel en Moniek een aandelenportefeuille van € 175.000,- Het huidige besteedbaar inkomen is € 60.000,- per jaar. Dit inkomen daalt op de AOW leeftijd naar € 36.000,- per jaar.

Wat is de beste oplossing voor Karel en Moniek? Hun besteedbaar inkomen daalt na pensionering. Dat kunnen ze aanvullen met het vermogen uit de aandelenportefeuille. Karel en Moniek willen liever niet dat hun vermogen “vast” komt te zitten in het huis. Ze willen flexibiliteit behouden en besluiten hun hypotheeklening nu niet af te lossen.

Heb je zelf ook een aflossingsvrije hypotheek? Laat je dan goed informeren over de voor jou meest passende oplossing. Doe dit ruimschoots voordat je hypotheeklening de einddatum nadert.Wil je klant bij ons worden?

  Beloningsbeleid deFinanseurs/ StraksBegintNu


  Het AFM geeft kaders waar ons beloningsbeleid aan moet voldoen. Dit kan in een variabele vorm en/of een vaste vorm. Binnen StraksBegintNu houden wij een vaste beloningsstructuur aan, bestaande uit:

   

  • een vast maandsalaris
  • jaarlijks vakantiegeld
  • een vaste halve dertiende maand

   

  Wij kennen dus geen resultaatafhankelijke beloningen toe.

  In drie vragen bepalen welk pakket het beste bij jou past?