hier zitten we!
 

Aftrekbare kosten; 12 belangrijke aftrekposten voor de ondernemer

Aftrekbare kosten zijn alle kosten die worden gemaakt voor de zakelijke belangen van de onderneming. Deze kosten zijn aftrekbaar van de opbrengsten, dus voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Voor de meeste kosten is het duidelijk dat het gaat om bedrijfskosten. Het wordt moeilijker als kosten zowel een zakelijk als privékarakter hebben.

Aftrekbare kosten; 12 belangrijke aftrekposten voor de ondernemer

Minder belasting door aftrekbare kosten

 

Het is belangrijk om te weten wat aftrekbare kosten zijn, want daardoor hoeft er minder belasting te worden betaald. Maar ook de aftrekbare kosten kunnen geld kosten. Daarom moet er altijd kritisch worden gekeken of kosten nodig zijn voor de groei van de onderneming. Een werkelijk voordeel van kosten is alleen mogelijk als de kosten noodzakelijk zijn èn er privévoordelen aan zitten.

Aftrekbare kosten met mogelijke privévoordelen

1. Telefoon en internet

 

Het telefoon- en internetabonnement van thuis kan op de zaak worden gezet. Wel dient er aan het eind van het jaar een deel gecorrigeerd te worden voor het privégebruik. Over het algemeen gaat het hier om een forfaitair bedrag.

 

2. PC, laptop of iPad

 

De kosten van PC, laptop en iPad (tablet) zijn aftrekbaar mits noodzakelijk voor het werk. Als deze niet noodzakelijk zijn, zijn de kosten aftrekbaar bij minstens 90% zakelijk gebruik.

 

3. Eten, drank , representatie, congressen, seminars, studiereizen

 

Onder eten vallen zakenlunches, zakendiners, consumpties op een dienstreis of consumpties bij overwerk. Voor deze kosten geldt dat 73,5% aftrekbaar is. Maar er kan ook worden gekozen voor het bedrag dat boven de €4.500 uitkomt.

 

4. Studiekosten

 

Onder bepaalde condities zijn studiekosten aftrekbaar als bedrijfskosten. Dit is regelmatig voordeliger dan wanneer dit als kosten worden afgetrokken als particulier in de aangifte IB.

 

5. Literatuur

 

Vakliteratuur is volledig aftrekbaar; kosten voor algemene literatuur zijn geen aftrekbare kosten.

 

6. Kleding en persoonlijke verzorging

 

Kleding is niet aftrekbaar met uitzondering van werkkleding. Werkkleding is kleding die bijna uitsluitend gedragen kan worden tijdens het werk. Is de kleding ook geschikt om buiten je onderneming te dragen? Dan moet deze voorzien zijn van een logo of andere beeldmerken van minstens 70 cm2.

 

7. Aktetassen

 

Aktetassen en dergelijke zijn aftrekbaar.

 

8. Kosten voor huisvesting buiten de woonplaats

 

Deze kosten zijn bijna altijd aftrekbaar. Hierbij kan worden gedacht aan hotel- of pensionkosten tijdens dienstreizen. Dit geldt ook voor de huur van een appartement of stageld en afschrijving van een caravan op een camping bij tijdelijke tewerkstelling.

 

9. Auto

 

Voor autokosten gelden meerdere regels. De auto kan op de zaak gezet worden waardoor alle autokosten aftrekbaar zijn (in bepaalde situaties is er wel een bijtelling voor het privégebruik verschuldigd). Wordt er gebruik gemaakt van de privé auto, dan mogen alle zakelijk gereden kilometers afgetrokken worden tegen 19 cent per kilometer.

 

10. Reiskosten

 

Zakelijke reiskosten openbaar vervoer, taxi en vliegtuig zijn aftrekbare kosten.

 

11. Werkruimte thuis

 

Het zakelijk gebruik van een werkruimte thuis is meestal niet aftrekbaar behalve als die werkruimte zelfstandig verhuurbaar is. Indien er voor wordt gekozen om deze kosten af te trekken, is het verstandig om advies in te winnen want de regels zijn ingewikkeld.

 

12. Kosten voor de start van een onderneming

 

De aanloopkosten in de 5 jaar voorafgaand aan de start van een bedrijf mogen worden afgetrokken voor de inkomstenbelasting en de btw.

 

 

Vragen hierover of op zoek naar ander belastingadvies? Neem gerust vrijblijvend contact op met één van onze Finanseurs.Wil je klant bij ons worden?

  Beloningsbeleid deFinanseurs/ StraksBegintNu


  Het AFM geeft kaders waar ons beloningsbeleid aan moet voldoen. Dit kan in een variabele vorm en/of een vaste vorm. Binnen StraksBegintNu houden wij een vaste beloningsstructuur aan, bestaande uit:

   

  • een vast maandsalaris
  • jaarlijks vakantiegeld
  • een vaste halve dertiende maand

   

  Wij kennen dus geen resultaatafhankelijke beloningen toe.

  In drie vragen bepalen welk pakket het beste bij jou past?