hier zitten we!
 

Goede onderbouwing door fiscus noodzakelijk

Als de Belastingdienst een boekenonderzoek uitvoert, kan dit leiden tot een correctie. De Belastingdienst moet hierbij wel gedegen te werk gaan. Wat speelde er laatst bij de rechter over wat nu ‘overtuigend en toereikend bewijs’ is?

Controle na klikbrief aan de fiscus

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) is (indirect) aandeelhouder in drie BV’s. Op enig moment wordt één van deze BV’s verkocht aan een derde partij.

 

Deze koper is waarschijnlijk niet al te gelukkig geweest met zijn aankoop, want later stuurt hij een klikbrief naar de Belastingdienst. Hierin meldt hij dat er door de BV die hij net heeft gekocht, buiten de loonadministratie om werknemers worden betaald. Uiteraard gaat het dan om de periode dat deze BV nog niet in zijn bezit was.

 

De fiscus start direct een uitgebreid boekenonderzoek en kijkt niet alleen naar de loonheffing, maar ook naar de omzet- en vennootschapsbelasting over meerdere jaren.

 

Tijdens dit onderzoek worden diverse tekortkomingen geconstateerd. De administratie van de BV is op zijn minst gezegd wat gebrekkig. Bovendien zijn er sterke aanwijzingen dat er overuren zwart zijn uitbetaald. Sterker nog, bepaalde werknemers met een ‘klein contract’ lijken volledig buiten de loonadministratie te zijn gelaten.

 

De Belastingdienst weet daar natuurlijk wel raad mee. Uiteindelijk legt men voor zo’n € 190.000,- aan naheffingsaanslagen voor de loonbelasting op, die nog worden verhoogd met heffingsrente ten bedrage van € 10.000,- en een vergrijpboete van € 95.000,- (50%).

Wat is het oordeel van de rechter?

Uit de stukken van Rechtbank Gelderland, 14.04.2017 (RBGEL:2017:2067) , is op te maken dat de inspecteur en de BV niet erg vriendelijk met elkaar omgaan. Meerdere malen wordt er gedreigd met omkering van de bewijslast, dwangsommen en schadevergoedingen.

 

Tijdens de zitting volgt echter een opmerkelijk resultaat. In eerste instantie leek de BV voor de bijl te gaan, maar de rechter schiet te hulp. Hij vindt namelijk dat de inspecteur zijn correcties niet voldoende heeft onderbouwd. Hij heeft niet overtuigend bewezen dat er zwarte lonen zijn betaald, waardoor de grondslag onder de naheffingsaanslagen wegvalt.

 

Wat deed de inspecteur verkeerd?

De inspecteur heeft onvoldoende onderbouwd op welke manier de naheffingsaanslagen tot stand zijn gekomen. Er wordt simpelweg verwezen naar informatie uit ordners en dagstaten zonder dat deze zijn overgelegd. Het ter zitting aangeboden bewijs is daarmee ontoereikend en zorgt ervoor dat deze DGA met de schrik vrijkomt.

Wat kunt u hier nu mee?

De fiscus moet overtuigend aantonen dat de ondernemer zich niet aan zijn fiscale verplichtingen heeft gehouden. Men mag hierbij niet lichtvaardig te werk gaan. Verwijzingen naar brondocumenten zijn niet voldoende. De genoemde informatie moet ook worden overgelegd.

 

Stel tijdens een boekenonderzoek of discussie kritisch op. Vraag door en eis dat de Belastingdienst zijn zaak goed onderbouwt. Alleen dan is er een goede kans om inhoudelijk ‘te schieten’ op de bewijsvoering van de fiscus.

 

Vragen hierover of op zoek naar ander belastingadvies? Neem gerust vrijblijvend contact op met één van onze Finanseurs.

 Wil je klant bij ons worden?

  Beloningsbeleid deFinanseurs/ StraksBegintNu


  Het AFM geeft kaders waar ons beloningsbeleid aan moet voldoen. Dit kan in een variabele vorm en/of een vaste vorm. Binnen StraksBegintNu houden wij een vaste beloningsstructuur aan, bestaande uit:

   

  • een vast maandsalaris
  • jaarlijks vakantiegeld
  • een vaste halve dertiende maand

   

  Wij kennen dus geen resultaatafhankelijke beloningen toe.

  In drie vragen bepalen welk pakket het beste bij jou past?