hier zitten we!
 

De kerstpakketten zijn uitgedeeld.. en nu?

Dit jaar zijn er weer meer en duurdere kerstpakketten besteld dan vorig jaar. Hoe zit het fiscaal ook alweer met de eindejaarsgeschenken voor het personeel?

Onbelast verstrekken

Onder de werkkostenregeling geldt er geen bijzondere regeling meer voor eindejaarsgeschenken. Dit betekent dat er in het beginsel over de waarde van het kerstpakket (inclusief btw) 80% eindheffing betaald moet worden.

Er mag binnen de werkkostenregeling 1,2% van de fiscale loonsom onbelast verstrekt en vergoed worden aan werknemers. Deze vrije ruimte kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het onbelast verstrekken van een fiets van de zaak of het onbelast vergoeden van zakelijke parkeerkosten van de eigen auto, maar ook de kerstpakketten kunnen hierin ondergebracht worden. 

Berekenen van de vrije ruimte

Om de vrije ruimte te berekenen kan de fiscale loonsom bij de salarisadministrateur opgevraagd worden en kan er nagegaan worden hoeveel vrije ruimte er is. Tel alle vergoedingen en verstrekkingen die als eindheffingsloon zijn aangewezen (of die dit jaar nog als eindheffingsloon worden aangewezen), exclusief de kerstpakketten, bij elkaar op. Is het totaal meer dan de vrije ruimte, dan moet er over het verschil 80% belasting betaald worden. Is het minder, dan zijn de kerstpakketten (in ieder geval voor een deel) belastingvrij. Op deze manier kan er berekend worden hoeveel de kerstpakketten de onderneming precies zullen kosten. 

Voorbeeld

Stel dat er nog € 800,- vrije ruimte over is en dat er 10 kerstpakketten gekocht zijn voor de werknemers. Dan zijn de kerstpakketten voor zover ze niet duurder waren dan € 80,- (incl. btw) belastingvrij. Als er geen vrije ruimte meer over is, dan wordt het kerstpakket fiscaal gezien duurder. Er moet dan rekening gehouden worden met 80% eindheffing over het kerstpakket. Stel dat het budget nog steeds € 80,- is dan kan, rekening gehouden met de eindheffing, er circa € 44,- (incl. btw) per werknemer uitgegeven worden aan een kerstpakket. 

Hoe zit het met de btw?

Als er op jaarbasis voor minder dan € 227,- (excl. btw) per werknemer is verstrekt, dan is de btw op de kerstpakketten aftrekbaar. Als de personeelsverstrekkingen per werknemer meer dan € 227,- per jaar bedragen, mag de btw niet verrekend worden.

Vragen hierover of op zoek naar ander belastingadvies? Neem gerust vrijblijvend contact op met één van onze Finanseurs.Wil je klant bij ons worden?

  Beloningsbeleid deFinanseurs/ StraksBegintNu


  Het AFM geeft kaders waar ons beloningsbeleid aan moet voldoen. Dit kan in een variabele vorm en/of een vaste vorm. Binnen StraksBegintNu houden wij een vaste beloningsstructuur aan, bestaande uit:

   

  • een vast maandsalaris
  • jaarlijks vakantiegeld
  • een vaste halve dertiende maand

   

  Wij kennen dus geen resultaatafhankelijke beloningen toe.

  In drie vragen bepalen welk pakket het beste bij jou past?