hier zitten we!
 

Laat je partner lekker meeverdienen!

Als er wordt besloten om een partner te laten meewerken in de onderneming, zijn er een aantal mogelijkheden qua uitbetaling.

Er zijn onder meer de volgende mogelijkheden:

 • De partner wordt minder dan € 5.000,- betaald (belastingvrij) en er mag gebruik worden gemaakt van de meewerkaftrek. 
 • De partner ontvangt een arbeidsbeloning voor het meewerken. 
 • Er wordt een arbeidsovereenkomst gesloten met de partner, zodat de partner in dienstbetrekking is. 
 • De partner wordt ondernemer en gaat in de onderneming werken. 

Alleen als de partner in dienstbetrekking is, moet er loonbelasting/premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet worden ingehouden en afgedragen. Voor de werknemersverzekeringen kan er ook sprake zijn van een dienstbetrekking voor een partner. Dat is afhankelijk van bijvoorbeeld de arbeidsvoorwaarden en de gezagsrelatie tussen werkgever en werknemer. 

Arbeidsbeloning

Nu gaan we verder op de arbeidsbeloning in. Indien er een vergoeding aan de partner wordt betaald van meer dan € 5.000,- voor de meegewerkte uren, kan de vergoeding worden afgetrokken van de winst. Een vergoeding van minder dan € 5.000,- is niet aftrekbaar, maar er is dan misschien wel recht op de meewerkaftrek.

De hoogte van de beloning moet reëel zijn voor het werk dat de partner doet. Verder is het aan te bevelen de gewerkte uren te registreren. Uit de administratie moet blijken op welke manier de partner wordt uitbetaalt, bijvoorbeeld door overmaking op een rekening of in de vorm van een schulderkenning (een verklaring dat er een schuld is aan de partner).

De arbeidsbeloning is voor de partner inkomen als die beloning minimaal € 5.000,- is. De partner betaalt daarover inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen.

Er kan elk jaar opnieuw worden gekozen voor meewerkaftrek of arbeidsbeloning. Er wordt dus geen definitieve keuze gemaakt voor meerdere jaren.

Vragen hierover of op zoek naar ander belastingadvies? Neem gerust vrijblijvend contact op met één van onze Finanseurs.Wil je klant bij ons worden?

  Beloningsbeleid deFinanseurs/ StraksBegintNu


  Het AFM geeft kaders waar ons beloningsbeleid aan moet voldoen. Dit kan in een variabele vorm en/of een vaste vorm. Binnen StraksBegintNu houden wij een vaste beloningsstructuur aan, bestaande uit:

   

  • een vast maandsalaris
  • jaarlijks vakantiegeld
  • een vaste halve dertiende maand

   

  Wij kennen dus geen resultaatafhankelijke beloningen toe.

  In drie vragen bepalen welk pakket het beste bij jou past?