hier zitten we!
 

Leuker kunnen ze het niet maken, wel moeilijker…

De Belastingdienst is druk bezig om het huidige btw-nummer van eenmanszaken te veranderen in een nummer dat niet meer te herleiden is naar een persoon. Het huidige btw-nummer is namelijk in strijd met de privacywet.

De Belastingdienst heeft gekozen voor een tussenoplossing, waardoor je in de praktijk twee nummers gaat gebruiken. Het huidige btw-nummer (omzetbelastingnummer) wordt gebruikt binnen de Belastingdienst voor de aangifte omzetbelasting en het nieuwe nummer (btw-identificatienummer) is voor de facturen, websites en voor handel binnen de EU.

Waarom een nieuw nummer?

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft vorig jaar het beleid van de Belastingdienst getoetst en geconcludeerd dat de Belastingdienst de wet overtreedt. Volgens de privacywetgeving mag het BSN geen onderdeel zijn van het btw-identificatienummer. Je bent als ondernemer immers verplicht dit nummer openbaar te maken op bijvoorbeeld je website, waardoor privacygevoelige gegevens op straat liggen. Het is een goede zaak dat de privacy van eenmanszaken  beter beschermd gaat worden door een nieuw nummer.

Twee nummers

In het najaar van 2019 ontvangen in totaal circa 1,7 miljoen ondernemers natuurlijke personen (vooral eenmanszaken) een nieuw btw-identificatienummer (btw-id) dat vanaf 1 januari 2020 het huidige btw-nummer zal vervangen. Het btw-id is een persoonlijk, uniek nummer dat net als nu bestaat uit een reeks van 14 tekens; NL9cijfersB01 (of hoger). Dit nieuwe btw-id is niet meer herleidbaar naar privacygevoelige gegevens. Vanaf 1 januari moeten zzp-ers dit nummer gaan gebruiken op hun facturen en website.

De Belastingdienst blijft het BSN-gerelateerde nummer (huidig btw-nummer) wel gebruiken bij communicatie rond de afhandeling van de omzetbelasting. Om een duidelijk onderscheid te maken met het btw-id, heet dit nummer vanaf 1 januari 2020 het omzetbelastingnummer (ob-nummer). Je ziet het ob-nummer terug op het portaal waar de btw-aangifte wordt gedaan en in brieven over omzetbelasting die de Belastingdienst stuurt.

Wat moet je doen?

Wie een eenmanszaak heeft, hoeft nu al het btw-nummer niet meer op de website te vermelden. Formeel moet dit wel, zeker als je zaken doet met consumenten, maar de Autoriteit Consument en Markt geeft momenteel geen prioriteit aan de handhaving hierop.

Als je in het najaar het nieuwe btw-nummer van de Belastingdienst hebt ontvangen, moeten klanten en leveranciers hierover worden geïnformeerd. Vooral als je klanten zich over de grens in Europa bevinden, is het belangrijk om deze te informeren. Zowel klanten als het eigen bedrijf kunnen namelijk in de problemen komen als het oude nummer na 1 januari 2020 wordt gebruikt en de administraties daardoor niet kloppend zijn.

Het nieuwe btw-identificatienummer is pas vanaf 1 januari 2020 geldig. Tot die tijd zijn zzp-ondernemers dus verplicht om het oude btw-identificatienummer te gebruiken. Ook zzp’ers die najaar 2019 starten, zullen tot 1 januari 2020 nog het oude btw-identificatienummer moeten gebruiken. Wie pas in 2020 start krijgt én gebruikt meteen het nieuwe btw-identificatienummer.

Vragen hierover of op zoek naar belastingadvies of hypotheekbemiddeling? Neem gerust vrijblijvend contact op met één van onze Finanseurs.Wil je klant bij ons worden?

  Beloningsbeleid deFinanseurs/ StraksBegintNu


  Het AFM geeft kaders waar ons beloningsbeleid aan moet voldoen. Dit kan in een variabele vorm en/of een vaste vorm. Binnen StraksBegintNu houden wij een vaste beloningsstructuur aan, bestaande uit:

   

  • een vast maandsalaris
  • jaarlijks vakantiegeld
  • een vaste halve dertiende maand

   

  Wij kennen dus geen resultaatafhankelijke beloningen toe.

  In drie vragen bepalen welk pakket het beste bij jou past?