hier zitten we!
 

Prinsjesdag update werkgevers

Hier het eerste nieuws uit het Prinsjesdagkoffertje voor werkgevers.

Per 2024 € 0,23 onbelaste reiskostenvergoeding mogelijk

Het bedrag dat een werkgever per zakelijke kilometer onbelast kan vergoeden aan een werknemer stijgt per 1 januari 2024 naar € 0,23. Deze maximale onbelaste kilometervergoeding geldt voor alle soorten vervoer.

Onder de regels van de werkkostenregeling kan een werkgever een onbelaste vergoeding geven voor de zakelijke en woon-werkkilometers die de werknemer maakt. Die maximale vergoeding was jarenlang € 0,19 per kilometer, maar steeg per 1 januari 2023 naar € 0,21 per kilometer. In 2024 zal de maximale vergoeding verder worden verhoogd, naar € 0,23 per kilometer.

Hoogte vrije ruimte WKR in 2024

De vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) wordt per 1 januari 2024 waarschijnlijk 1,92% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. Dit staat op Prinsjesdag in de overige fiscale maatregelen.

Op grond van het Belastingplan 2023 werd het percentage van de eerste schijf van de vrije ruimte van de werkkostenregeling voor 2023 verhoogd naar 3%. Voor 2024 wordt deze tijdelijke verhoging weer teruggedraaid. Met ingang van 1 januari 2024 is de vrije ruimte 1,92% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom van uw onderneming. Over het meerdere is en blijft de vrije ruimte 1,18% van de loonsom.

Ook in 2024 nog stevige loonsverhogingen verwacht

De lonen zijn dit jaar in veel branches enorm gestegen. Ook voor 2024 kunnen werkgevers nog forse verhogingen verwachten, maar mede door de minder hoge inflatie zal de stijging iets beperkter zijn dan in 2023. Dat komt naar voren uit de Macro Economische Verkenning 2024.

Wat zijn de sociale premies in 2024?

De hoogte van de premies volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen voor 2024 zijn op Prinsjesdag bekendgemaakt. Het blijkt dat de rekenpremie voor de Werkhervattingskas (Whk) daalt en de Awf-premies hetzelfde blijven. De premies uit de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zijn nog niet allemaal definitief.

In de Rijksbegroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2024 staat dat het premiepercentage voor de Algemene Ouderdomswet (AOW) 17,90% blijft. Ook voor de Algemene Nabestaandenwet (ANW) blijft het premiepercentage gelijk met 0,10%. De premie voor de Werkhervattingskas (Whk) daalt van 1,53% naar 1,22%.

Per 1 januari 2024 invoering wettelijk minimumuurloon

In de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor 2024 wordt de invoering van het minimumuurloon per 1 januari 2024 bevestigd. Vanaf die datum is het verplicht om werknemers per uur minimaal het wettelijke minimumuurloon te betalen.

Op 1 januari 2024 wijzigt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Vanaf dan is het verplicht om werknemers per uur minimaal het wettelijke minimumuurloon te betalen. Op dit moment geldt in de WML nog één vast minimummaandloon, terwijl het per sector of organisatie kan verschillen hoeveel uren er in een fulltime werkweek zitten. Bijvoorbeeld 36, 38 of 40 uur.

Tarieven voor de IB 2024: lage tarief wat hoger

Belastingbetalers moeten in 2024 36,97% inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen gaan afdragen tot een bedrag van € 75.624, iets meer dus dan dit jaar. Over het inkomen boven deze grens blijft 49,50% inkomstenbelasting (IB) verschuldigd. Dit is te lezen in het Belastingplan 2024.

Werknemers en ondernemers betalen in 2024 iets meer inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. Het laagste tarief stijgt van 36,93% naar 36,97%, en het bedrag (schijf) waarover dit laagste tarief verschuldigd is, neemt ietsje toe. Volgens het Belastingplan 2024 stijgt dit van € 73.031 naar € 75.624.

Vragen hierover of op zoek naar ander belastingadvies? Neem vrijblijvend contact op met één van onze Finanseurs.Wil je klant bij ons worden?

  Beloningsbeleid deFinanseurs/ StraksBegintNu


  Het AFM geeft kaders waar ons beloningsbeleid aan moet voldoen. Dit kan in een variabele vorm en/of een vaste vorm. Binnen StraksBegintNu houden wij een vaste beloningsstructuur aan, bestaande uit:

   

  • een vast maandsalaris
  • jaarlijks vakantiegeld
  • een vaste halve dertiende maand

   

  Wij kennen dus geen resultaatafhankelijke beloningen toe.

  In drie vragen bepalen welk pakket het beste bij jou past?