hier zitten we!
 

Prinsjesdag update IB, VPB enzovoort

Gisteren was het weer de derde dinsdag van september, de dag dat het kabinet de plannen voor het komende jaar presenteert.

Omdat het kabinet demissionair is, waren er vooraf niet al te grote wijzigingen verwacht. Toch zijn er in het Belastingplan 2024 wel wat belangrijke fiscale veranderingen opgenomen, waarvan hieronder een opsomming van de belangrijksten.

Verhoging heffingskortingen

Alle heffingskortingen worden verhoogd. De maximale arbeidskorting wordt in 2024 € 5.553,- en de maximale algemene heffingskorting € 3.374,-.

Reiskostenvergoeding

De onbelaste reiskostenvergoeding wordt verhoogd van € 0,21 naar € 0,23 per kilometer. Ook worden de mogelijkheden om onbelast een OV-abonnement aan werknemers te verstrekken verruimd.

Zelfstandigenaftrek verder afgebouwd

De zelfstandigenaftrek wordt evenals in 2023 afgebouwd met € 1.280,- en komt daardoor in 2024 uit op € 3.750,-.

MKB-winstvrijstelling verlaagd

Het percentage van de MKB-winstvrijstelling wordt verlaagd van 14% naar 12,7%.

Box 2: twee schijven 24,5% en 31% (was 26,9%)

Per 2024 krijgt Box 2 twee schijven. Over de eerste € 67.000,- is 24,5% verschuldigd, over het meerdere 31%.

Box 3: verhoging tarief

Het box 3-tarief wordt verhoogd van 32% naar 34%. Daarnaast wordt het heffingsvrije vermogen in 2024 ook niet geïndexeerd (blijft € 57.000,- per persoon).

Het invoeren van een stelsel waar de belastingheffing plaats vind op basis van het werkelijk rendement wordt met een jaar uitgesteld (van 2026 naar 2027).

Betalingskorting bij voorlopige aanslagen inkomstenbelasting

De betalingskorting voor het in 1 keer in zijn geheel betalen van voorlopige aanslagen inkomstenbelasting wordt afgeschaft.

Schenkingsvrijstelling eigen woning

De verruimde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning wordt in 2024 helemaal geschrapt.

Verlenging EIA, MIA en VAMIL

De energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) worden verlengd tot 2029.

Wel wordt het percentage van de EIA structureel verlaagd van 45,5% naar 40%.

Afschaffing aftrek giften door vennootschap

De giftenaftrek in de vennootschapsbelasting komt geheel te vervallen.

Vragen hierover of op zoek naar ander belastingadvies? Neem gerust vrijblijvend contact op met één van onze Finanseurs.Wil je klant bij ons worden?

  Beloningsbeleid deFinanseurs/ StraksBegintNu


  Het AFM geeft kaders waar ons beloningsbeleid aan moet voldoen. Dit kan in een variabele vorm en/of een vaste vorm. Binnen StraksBegintNu houden wij een vaste beloningsstructuur aan, bestaande uit:

   

  • een vast maandsalaris
  • jaarlijks vakantiegeld
  • een vaste halve dertiende maand

   

  Wij kennen dus geen resultaatafhankelijke beloningen toe.

  In drie vragen bepalen welk pakket het beste bij jou past?