hier zitten we!
 

Wijzigingen woningmarkt per 1 januari 2024

Per 1 januari 2024 zijn er aantal belangrijke (wets)wijzigingen voor de woningmarkt in werking gaan. We zetten deze graag even op een rij voor je.

Omgevingswet

Per 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. De wet bundelt een groot aantal wetten en regels voor de fysieke leefomgeving. Er komt één loket voor het aanvragen van vergunningen en het raadplegen van geldende regels voor een locatie. Bestemmingsplannen worden de komende jaren veranderd in een omgevingsplan.

Huisvestingswet

De Eerste Kamer heeft ingestemd met aanpassingen in de Huisvestingswet 2014. Gemeenten krijgen straks meer mogelijkheden om voorrang te geven aan bijvoorbeeld mensen met bepaalde beroepen en eigen inwoners bij het vinden van een huurwoning of nieuwbouwkoopwoning tot de betaalbaarheidsgrens.

Wet goed verhuurderschap

Vanaf 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap van kracht. Deze wet geeft gemeenten meer mogelijkheden om ongewenst verhuurgedrag tegen te gaan. Vanaf 1 januari 2024 moet iedere gemeente een meldpunt ingericht hebben voor klachten over ongewenst verhuurgedrag. De gemeente kan naar aanleiding van een melding handhaven of de melder hulp bieden. Een melding kan anoniem worden ingediend.

Nieuwe prijsgrenzen

Jaarlijks worden er verschillende prijsgrenzen geïndexeerd. Voor 2024 zijn de volgende prijsgrenzen vastgesteld.

 • Huurtoeslag: Per 1 januari 2024 wordt de maximale huur voor het ontvangen van huurtoeslag € 879,66. Om huurtoeslag te ontvangen, moet men een zelfstandige woonruimte huren. Deze moet in ieder geval een eigen ingang, keuken en wc hebben. Vanaf 1 maart 2024 moet de woning ook een eigen douche of badkamer hebben. De inkomensgrens voor het ontvangen van huurtoeslag hangt af van onder andere het vermogen, de leeftijd en de samenstelling van het huishouden. Voor 2024 gelden de volgende inkomensgrenzen:
  • € 47.699 voor eenpersoonshuishoudens;
  • € 52.671 voor meerpersoonshuishoudens.
 • NHG-grens: De grens voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG) voor 2024 is vastgesteld op € 435.000. Als er aanvullende energiebesparende voorzieningen worden meegefinancierd, dan is de grens 6% hoger, namelijk € 461.100. Met een hypotheek met NHG lopen consumenten minder risico’s op hun hypotheek en profiteren zij vaak van een lagere rente.
 • Woningwaardegrens: De woningwaardegrens wordt in 2024 € 510.000. Tot deze grens betalen starters tussen de 18 en 35 jaar onder voorwaarden geen overdrachtsbelasting voor de aankoop van een eigen woning.
 • Betaalbaarheidsgrens: Voor 2024 is de betaalbaarheidsgrens vastgesteld op € 390.000. Het kabinet wil tot en met 2030 981.000 woningen realiseren waarvan 2/3 deel betaalbaar. Tot 2023 gold de NHG-grens als maatstaf voor wat als betaalbare koopwoningen gold. Door de sterke stijging van de NHG-grens is deze vanaf 2023 losgekoppeld van de betaalbaarheidsgrens.

 

Vragen hierover of op zoek naar hypotheekbemiddeling of belastingadvies? Neem gerust vrijblijvend contact op met één van onze Finanseurs.Wil je klant bij ons worden?

  Beloningsbeleid deFinanseurs/ StraksBegintNu


  Het AFM geeft kaders waar ons beloningsbeleid aan moet voldoen. Dit kan in een variabele vorm en/of een vaste vorm. Binnen StraksBegintNu houden wij een vaste beloningsstructuur aan, bestaande uit:

   

  • een vast maandsalaris
  • jaarlijks vakantiegeld
  • een vaste halve dertiende maand

   

  Wij kennen dus geen resultaatafhankelijke beloningen toe.

  In drie vragen bepalen welk pakket het beste bij jou past?