hier zitten we!
 

Winst omhoog?!

Het kabinet-Rutte III heeft afgesproken dat de tarieven voor de vennootschapsbelasting in stappen gaan dalen. Is het handig daar nu al op in te spelen?

Daling tarieven

In het nieuwe regeerakkoord van het kabinet-Rutte III zullen beide vennootschapsbelastingtarieven gelijkmatig dalen met uiteindelijk 4%. Dit zal volgens onderstaande tabel gebeuren.

2017-2018 2019 2020 2021
Winst tot € 200.000,- 20% 19% 17,5% 16%
Winst boven € 200.000,- 25% 24% 22,5% 21%

Belastingbesparing mogelijk?

Het kan dus aantrekkelijk zijn om de winsten de komende jaren wat te drukken ten gunste van latere jaren. Maar hoe pakken we dit aan?

Voorziening vormen, kosten naar voren halen

Winst uitstellen is op verschillende manieren mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan het vormen van een voorziening. Daarmee kunnen toekomstige kosten naar voren worden gehaald, bijvoorbeeld in de vorm van een onderhouds- of garantievoorziening. De oorzaak van deze kosten moet dan wel in het heden liggen. Daarnaast kan het zinvol zijn om kosten naar voren te halen. Moeten er begin 2019 enkele grote uitgaven plaatsvinden? Dan is het wellicht zinvol deze eind 2017 of in de loop van 2018 te doen. Uiteraard moet het dan wel gaan om kosten die direct in het bedrijfsresultaat mogen worden geboekt en niet geactiveerd hoeven te worden (investeringen).

Verlies door afwaarderen

Verder kan er gekeken worden het mogelijk is een vast activum (pand, machine, inventaris) af te waarderen. Dit is toegestaan als de boekwaarde hoger is dan de werkelijke waarde/bedrijfswaarde. Afwaardering leidt tot een verlies en zodoende een lagere winst. Bij latere verkoop van het activum ontstaat er wel een grotere boekwinst, maar deze valt dan onder een lager vennootschapsbelastingtarief.

Plan uw bedrijfsresultaat zodat u maximaal profiteert van de aangekondigde tariefsverlaging!

Vragen hierover of op zoek naar ander belastingadvies? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met één van onze Finanseurs.Wil je klant bij ons worden?

  Beloningsbeleid deFinanseurs/ StraksBegintNu


  Het AFM geeft kaders waar ons beloningsbeleid aan moet voldoen. Dit kan in een variabele vorm en/of een vaste vorm. Binnen StraksBegintNu houden wij een vaste beloningsstructuur aan, bestaande uit:

   

  • een vast maandsalaris
  • jaarlijks vakantiegeld
  • een vaste halve dertiende maand

   

  Wij kennen dus geen resultaatafhankelijke beloningen toe.

  In drie vragen bepalen welk pakket het beste bij jou past?