hier zitten we!
 

Eindejaarstips

In dit roerige jaar kun je als ondernemer misschien wel meer dan ooit goede fiscale en andere eindejaarstips gebruiken. Wij hebben er een aantal voor je geselecteerd.

1. Benut je mogelijkheden binnen de werkkostenregeling

De vrije ruimte binnen de WKR is dit jaar verruimd. De vrije ruimte tot een loonsom van € 400.000,- bedraagt 3%. Voor alles daarboven bedraagt het percentage 1,2%. Beoordeel de nog resterende vrije ruimte en benut deze maximaal. Maak daarbij gebruik van de doelmatigheidsmarge van € 2.400,- per persoon per jaar. Tot dit bedrag beschouwt de Belastingdienst vergoedingen en verstrekkingen in ieder geval als gebruikelijk. Maak alleen gebruik van de concernregeling binnen de werkkostenregeling indien deze positief voor je uitpakt. Vanwege de grotere vrije ruimte is dit minder vaak het geval dan vorig jaar.

2. Vermijd hoge belasting box 3

Liquiditeiten met een laag rendement, zoals je bedrijfsbankrekening, kun je als ondernemer het best pas ná 31 december overbrengen naar privé. Op die manier voorkom je de relatief hoge belasting in box 3. Andersom is het verstandig om noodzakelijke liquiditeiten vanuit privé vóór 31 december van dit jaar over te maken naar je bedrijfsrekening.

Je kunt als particulier de hoge belastingdruk in box 3 op met name spaargeld vermijden door de oprichting van een spaar-bv of fonds voor gemene rekening. Je betaalt dan ongeveer 38% belasting over het daadwerkelijk ontvangen rendement tot € 245.000,-. Dat is vele malen minder dan de 0,59% tot 1,76% belasting die je in 2021 over je spaarsaldi betaalt in box 3, alhoewel je er wel rekening mee moet houden dat de vrijstelling in box 3 in 2021 verhoogd wordt naar € 50.000,- per persoon.

3. Keer nog dit jaar dividend uit

Het tarief van de aanmerkelijkbelangheffing (box 2) gaat in 2021 omhoog van 26,25% naar 26,9%. Het kan daarom lonend zijn een eventuele dividenduitkering vóór 2021 te laten plaatsvinden, als je deze uitkering consumptief gebruikt of gebruikt voor het aflossen van een excessieve lening bij je bv. Gebruik je het uitgekeerde dividend niet voor een van deze doelen, dan behoort het tot je privévermogen en wordt het belast in box 3. Of dit aantrekkelijk is, hangt onder meer af van de vraag of je spaart of belegt in box 3, wat dan het behaalde rendement is en hoeveel belasting je hierover betaalt.

4. Koop elektrische auto vóór 2021

Als je als ondernemer van plan bent binnenkort een elektrische auto aan te schaffen, is het raadzaam dit nog voor het einde van 2020 te doen. Vanaf 2021 gaat de 8%-bijtelling voor elektrische auto’s namelijk omhoog naar 12%. Bovendien geldt deze 12%-bijtelling slechts voor de eerste € 40.000,- van de cataloguswaarde in plaats van de eerste € 45.000,-, zoals nu nog het geval is. Over het meerdere betaal je 22%. De lage bijtelling geldt voor een periode van 60 maanden vanaf de datum van eerste toelating.

5. Verminder gebruikelijk loon met auto en kostenvergoedingen

Kostenvergoedingen kun je als dga in mindering brengen op het gebruikelijk loon. Het maakt niet uit of de kostenvergoedingen belast of onbelast zijn. Ook de bijtelling vanwege het privégebruik van de auto van de zaak telt mee voor het gebruikelijk loon. Bij een auto van bijvoorbeeld €60.000,- en een bijtelling van 22%, kun je het gebruikelijk loon dus €13.200,- lager vaststellen. Door de vermindering van het gebruikelijk loon betaal je als dga minder belasting in box 1.

6. Optimaliseer de KIA

Als je investeert, heb je in beginsel recht op de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen (KIA). Het plannen en spreiden van investeringsverplichtingen, loont vaak de moeite. Zo levert een investering van € 50.000,- in 2020 en 2021 een KIA op van € 28.000,-, terwijl een investering van € 100.000,- in 2020 en € 0,- in 2021 slechts € 16.307,- aan KIA oplevert. Wil je gebruikmaken van de KIA, laat je dan goed adviseren.

7. Schenk ook dit jaar belastingvrij

Maak ook dit jaar gebruik van de vrijstellingen in de schenkbelasting. Je kan in 2020 je kinderen belastingvrij € 5.515,- schenken en je kleinkinderen of derden € 2.208,-. Voor kinderen tussen 18 en 40 jaar bestaat er ook een eenmalige verhoging van dit bedrag tot:

 • € 26.457,-
 • € 55.114,- indien het bedrag gebruikt wordt voor een studie
 • € 103.643,- indien het bedrag gebruikt wordt voor een eigen woning

De eenmalige schenking van € 103.643,- ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen. Schenk je nog in 2020, dan daalt je vermogen in box 3, wat bij jou tot een belastingbesparing kan leiden.

Hulp hierbij nodig, op zoek naar ander belastingadvies of hypotheekbemiddeling? Neem gerust vrijblijvend contact op met één van onze Finanseurs.Wil je klant bij ons worden?

  Beloningsbeleid deFinanseurs/ StraksBegintNu


  Het AFM geeft kaders waar ons beloningsbeleid aan moet voldoen. Dit kan in een variabele vorm en/of een vaste vorm. Binnen StraksBegintNu houden wij een vaste beloningsstructuur aan, bestaande uit:

   

  • een vast maandsalaris
  • jaarlijks vakantiegeld
  • een vaste halve dertiende maand

   

  Wij kennen dus geen resultaatafhankelijke beloningen toe.

  In drie vragen bepalen welk pakket het beste bij jou past?