hier zitten we!
 

Sollicitatiegesprek… Google?!

Er zijn voor een vacature diverse sollicitatiebrieven en cv’s binnengekomen. Dan is het interessant om eens naar de kandidaten te googelen. Hoe kan een werkgever dit aanpakken? En mag dat eigenlijk wel? Wat zijn de regels?

Googelen

De snelste stap is natuurlijk de naam van de kandidaat intypen in Google. De werkgever moet er dan wel voor zorgen dat hij er zeker van is dat de gevonden persoon ook de betreffende kandidaat is. Optimaliseer bijvoorbeeld de Google-resultaten door de naam van de kandidaat tussen aanhalingstekens te zetten. Komt de naam te veel voor, zet er dan de woonplaats bij en eventueel de huidige werkgever.

 

Google laat zien waar de kandidaat op internet te vinden is en wat er over hem te vinden is. Denk aan clubs en verenigingen en natuurlijk de sociale media. Interessant is of de kandidaat ook op zakelijke fora actief is. De werkgever kan zien of het iemand is die alleen maar vragen stelt of iemand die ook antwoorden geeft.

 

Wellicht vindt de werkgever het interessant hoe de kandidaat zich profileert op het internet. Door de naam te googelen en op ‘afbeeldingen’ te klikken, krijgt hij al snel een beeld. Ook op Facebook, Instagram, Pinterest en YouTube vindt hij afbeeldingen en video’s. Let ook eens op mogelijke zakelijke publicaties van de kandidaat. Blogt hij regelmatig? Getuigen de artikelen van deskundigheid?

De kandidaat op sociale media

LinkedIn is een zakelijk netwerk met 4,3 miljoen leden. Heeft de werkgever zijn kandidaat gevonden, dan kan hij zijn profiel bekijken. Let dan onder andere op de volgende zaken:

 • Komen de werkervaring en de opleidingen overeen met de cv?
 • Heeft hij nog nevenfuncties?
 • Heeft hij een groot netwerk en heeft u een aantal dezelfde contacten? Wellicht dat een gezamenlijk contact als referentie kan dienen.
 • Welke vaardigheden, aanbevelingen, prestaties en interesses worden genoemd?
 • Welk vrijwilligerswerk doet men?

 

Facebook (10,4 miljoen leden) is een privénetwerk, bedoeld voor vrije tijd en vrienden. Als een kandidaat zijn profiel open heeft staan, kan de werkgever makkelijk vinden wat hij zoal deelt en wie zijn vrienden zijn. Onder ‘Meer’ zie je o.a. ook waar men is geweest (heeft ingecheckt), wat men heeft ‘geliked’ en van welke groepen men lid is.

Mag het eigenlijk wel?

Veel werkgevers doen een ‘internet search’ op hun kandidaten. Er zijn echter wel regels. Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) mag de werkgever alleen persoonsgegevens verwerken als de werkgever daarvoor een ‘welbepaald en uitdrukkelijk omschreven’ doel heeft (juridisch: een legitieme reden). Bovendien mag de search niet buitenproportioneel zijn. De werkgever moet zich beperken tot het noodzakelijke.

 

De sollicitatiecode van de NVP biedt weliswaar handvatten voor een internet search, maar de Autoriteit Persoonsgegevens en haar Europese collega willen googelen alleen toestaan voor functies met een specifiek risico. Wat die risico’s zijn, is echter nog niet duidelijk. Weet dat de werkgever alleen mag googelen als hij daar een legitieme reden voor heeft en als hij zijn doel niet kan bereiken op een manier die minder inbreuk maakt op de privacy. Deze regels zijn ook van toepassing als er door de kandidaten van tevoren al toestemming voor is verleend.

 

Vragen hierover of op zoek naar ander belastingadvies? Neem gerust vrijblijvend contact op met één van onze Finanseurs.

 Wil je klant bij ons worden?

  Beloningsbeleid deFinanseurs/ StraksBegintNu


  Het AFM geeft kaders waar ons beloningsbeleid aan moet voldoen. Dit kan in een variabele vorm en/of een vaste vorm. Binnen StraksBegintNu houden wij een vaste beloningsstructuur aan, bestaande uit:

   

  • een vast maandsalaris
  • jaarlijks vakantiegeld
  • een vaste halve dertiende maand

   

  Wij kennen dus geen resultaatafhankelijke beloningen toe.

  In drie vragen bepalen welk pakket het beste bij jou past?