hier zitten we!
 

Een betalingstermijn van meer dan zestig dagen, mag dat wel?

Goed nieuws voor het MKB: per 1 juli 2017 is de nieuwe wet “Wet uiterste betaaltermijn van zestig dagen voor grote ondernemingen” in werking getreden! De Eerste en Tweede Kamer hebben onlangs namelijk ingestemd met het in 2015 ingediende wetsvoorstel “Het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen”. Daarmee is de Wet uiterste betaaltermijn van zestig dagen voor grote ondernemingen een feit.

 

Het doel van deze nieuwe wet is om de door grote ondernemingen aan MKB-leveranciers opgelegde onredelijk lange betalingstermijnen tegen te gaan. Na 1 juli 2017 is het voor grote ondernemingen dan ook niet meer toegestaan om, ten aanzien van een factuur van een MKB-leverancier, een langere betalingstermijn dan 60 dagen te hanteren.

Nieuwe wetgeving: betalingstermijn 60 dagen

In de afgelopen jaren zijn veel MKB-leveranciers in de financiële problemen gekomen, doordat hun grote afnemers een onredelijk lange betalingstermijn hanteerden, die konden oplopen van soms wel 120 tot 180 dagen(!!), en zij min of meer gedwongen werden om hiermee akkoord te gaan. Per 1 juli 2017 is daar verandering in gekomen. Grote ondernemingen kunnen dan niet meer een langere betalingstermijn dan 60 dagen met MKB-leveranciers afspreken. Overeenkomsten tussen een grote onderneming (als afnemer) en een MKB’er (als leverancier) met een betalingstermijn langer dan 60 dagen zijn in strijd met de wet en daarom nietig. Bij dergelijke overeenkomsten wordt de betalingstermijn van rechtswege (en dus automatisch) omgezet naar een betalingstermijn van 30 dagen.

Wettelijke handelsrente

Betaalt de afnemer toch pas na 30 dagen, kan de leverancier vergoeding van de wettelijke handelsrente over de termijn die de 30 dagen overschrijdt, vorderen. Op dit moment is de wettelijke handelsrente 8% per jaar. Deze vordering blijft vervolgens 5 jaar in rechte afdwingbaar. Daardoor is het bijvoorbeeld mogelijk om een dergelijke vordering pas in te stellen nadat de handelsrelatie is geëindigd of wanneer er in een bepaalde periode meerdere facturen te laat zijn voldaan. Een afspraak waarbij leverancier en afnemer overeenkomen dat de leverancier afstand doet van haar recht om op enig moment vergoeding van wettelijke handelsrente vorderen, is overigens ook nietig.

Voor wie geldt de nieuwe wet?

In de nieuwe wet wordt keer op keer gesproken over de grote onderneming als afnemer en het MKB als leverancier. Maar wanneer is er nu sprake van MKB? MKB-bedrijven zijn bedrijven waarvan de waarde van de activa niet meer is dan € 20.000.000,- en de netto jaaromzet minder is dan € 40.000.000,-. Verder werken er niet meer dan 250 werknemers.

Vragen hierover of op zoek naar ander belastingadvies? Neem dan gerust contact op met een van onze Finanseurs.

 



Wil je klant bij ons worden?

  Beloningsbeleid deFinanseurs/ StraksBegintNu


  Het AFM geeft kaders waar ons beloningsbeleid aan moet voldoen. Dit kan in een variabele vorm en/of een vaste vorm. Binnen StraksBegintNu houden wij een vaste beloningsstructuur aan, bestaande uit:

   

  • een vast maandsalaris
  • jaarlijks vakantiegeld
  • een vaste halve dertiende maand

   

  Wij kennen dus geen resultaatafhankelijke beloningen toe.

  In drie vragen bepalen welk pakket het beste bij jou past?