hier zitten we!
 

Eindejaarstips 2019

De fiscale regelgeving verandert voortdurend. Aan het eind van dit jaar nemen we afscheid van een aantal bestaande regels en in 2020 maken we kennis met nieuwe en andere (spel)regels. Deze veranderingen behandelen we graag in dit nieuwsbericht.

Koop partneralimentatie af

Partneralimentatie en de afkoop daarvan is aftrekbaar als persoonsgebonden aftrek. Dit jaar is deze nog tegen 51,75% aftrekbaar in de hoogste schijf in box 1. Met ingang van 1 januari 2020 daalt dit percentage naar 46%. Als je overweegt om partneralimentatie af te kopen, is het fiscaal dus gunstiger om dat dit jaar nog te doen.

Betaal hypotheekrente vooruit

Als je voor het einde van het jaar de hypotheekrente vooruit betaalt, heb je op 1 januari 2020 minder geld op de bank. Daardoor betaal je in 2020 minder vermogensrendementsheffing. Bovendien levert dit je in 2019 extra hypotheekrenteaftrek op. De Belastingdienst keurt goed dat je de hypotheekrente van de eerste zes maanden van 2020 vooruit kunt betalen.

Stel aflossing door de B.V. van de belaste vordering uit

Als je een vordering hebt op je eigen B.V. die je door je B.V. wilt laten aflossen, stel de aflossing dan uit tot ná 1 januari 2020. Je kunt dan een vol jaar box 3-heffing over het bedrag van de aflossing besparen. 

Let op met lenen van de B.V.

Het kabinet is van plan om voor zover de totale som aan schulden van een directeur-grootaandeelhouder en partner aan de eigen B.V. meer bedraagt dan € 500.000,- (met uitzondering van bestaande en nieuwe eigenwoningschulden) deze vanaf 2022 te belasten in box 2 als dividenduitkering tegen het dan geldende tarief van 26,9%. Deze maatregel wordt in een wetsvoorstel uitgewerkt en treedt per 1 januari 2022 in werking. Afhankelijk van hoe de maatregel er uiteindelijk uit komt te zien, kan het voor jou verstandig zijn om eventuele bovenmatige leningen nu al af te bouwen. Je kunt deze belastingontheffing ook voorkomen door je B.V. een hypotheek te laten nemen op je onroerend goed. 

Houd rekening met geleidelijke verlaging zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek wordt versoberd. Het kabinet stelt voor de zelfstandigenaftrek per 2020 met acht stappen van € 250,- en één stap van € 280,- te verlagen naar € 5.000,- in 2028. Daar staat tegenover dat de arbeidskorting wordt verhoogd.

Houd rekening met aanpassing aftrekposten in 2020

Bepaalde aftrekposten in de inkomstenbelasting worden in 2020 aftrekbaar tegen maximaal 46%, gelijk aan het tarief voor de hypotheekrenteaftrek. Het gaat onder meer om ondernemersaftrek, MKB-winstvrijstelling en de terbeschikkingstellingsvrijstelling.

Keer dit jaar extra dividend uit

Over de inkomsten in box 2 (inkomsten uit een aanmerkelijk belang) betaal je een vast tarief. Het box 2-tarief gaat gefaseerd omhoog: van de huidige 25% via 26,25% in 2020 naar 26,9% in 2021.

Geef werknemers een fiets van de zaak in 2020

De regeling van de fiets van de zaak wordt met ingang van 1 januari 2020 vereenvoudigd. Vanaf 2020 zal voor het privégebruik van de fiets van de zaak een vaste bijtelling gelden zoals voor de auto van de zaak. Voor de ter beschikking gestelde fiets wordt de bijtelling gesteld op 7% van de waarde van de fiets inclusief accessoires.

Vragen hierover of op zoek naar ander belastingadvies of hypotheekbemiddeling? Neem gerust vrijblijvend contact op met één van onze Finanseurs.Wil je klant bij ons worden?

  Beloningsbeleid deFinanseurs/ StraksBegintNu


  Het AFM geeft kaders waar ons beloningsbeleid aan moet voldoen. Dit kan in een variabele vorm en/of een vaste vorm. Binnen StraksBegintNu houden wij een vaste beloningsstructuur aan, bestaande uit:

   

  • een vast maandsalaris
  • jaarlijks vakantiegeld
  • een vaste halve dertiende maand

   

  Wij kennen dus geen resultaatafhankelijke beloningen toe.

  In drie vragen bepalen welk pakket het beste bij jou past?