hier zitten we!
 

Eindejaarstips 2022

In dit nieuwsbericht staan 8 tips om nog aan het eind van dit jaar geld te kunnen besparen.

 

Tip 1
Gratis iPad van de Belastingdienst?

Bij zakelijke investeringen (boven de € 450,- excl. btw) heeft een ondernemer mogelijk recht op Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Om deze extra aftrekpost van maximaal 28% te kunnen claimen, dient er in 2022 in totaal minimaal € 2.401,- geïnvesteerd te zijn. Het kan dus lonen om nog dit jaar een extra investering te doen om boven deze drempel uit te komen. Wil je weten of het loont om dit jaar nog te investeren? Lees dan dit artikel welke we eerder hebben geplaatst.

Tip 2
Voordeel halen uit renteopslag

Het kan zijn dat je woning inmiddels meer waard is geworden. Misschien kun je daardoor nog een tariefklasse omlaag, wat je financieel voordeel oplevert. Benieuwd hoe dit precies werkt? Lees dit artikel op de site van de Rabobank waarin het duidelijk wordt uitgelegd.

 

Tip 3
Onbelaste vergoedingen
 • Je mag werknemers fiscaal voordelig belonen door een onbelaste vergoeding te geven voor maaltijden (onderweg of tijdens overwerk), cursussen of zakenreizen. Ook kan een personeelsfeest op de werkplek vrijwel belastingvrij plaatsvinden en mag je zakelijke reizen belastingvrij vergoeden. Ook de fiets van de zaak is voordelig. Verder mag je schade of verlies van persoonlijke zaken belastingvrij vergoeden, als deze tijdens de dienstbetrekking is ontstaan.
 • Je kunt voordelig producten uit eigen bedrijf aan je werknemers verkopen of geven. De korting mag dan maximaal 20% van de waarde van het product bedragen met een maximum van €500,– per werknemer.
 • In 2023 is er meer ruimte om werknemers belastingvrij te belonen. De vrije ruimte in de werkkostenregeling wordt met ingang van 2023 verhoogd van 1,7% naar 3% tot een loonsom van €400.000,– en over het meerdere 1,18%. Een DGA mag ook gebruik maken van deze mogelijkheid.

 

Tip 4
Dividend aan de partner van de DGA

Als je DGA bent en je partner niet werkt, kun je dividend uitkeren uit je BV en deze fiscaal aan je partner toerekenen (bijvoorbeeld €10.000,-). Hiermee maakt jouw partner gebruik van de heffingskortingen. De uitkering is vrijwel belastingvrij. Maak hiervan nog in 2022 gebruik. In 2023 wordt de algemene heffingskorting afhankelijk van het verzamelinkomen, waardoor dit voordeel voor de niet-verdienende partner in de meeste situaties zal komen te vervallen.

 

Tip 5: Gebruikelijk loon vanaf 2023 naar 100%

Als je werkt voor jouw eigen BV, moet je een gebruikelijk loon ontvangen. Dat mag in 2022 niet lager zijn dan het hoogste van de volgende bedragen:

 • het loon van jouw meestverdienende werknemer
 • €48.000,–
 • 75% van het loon in de meest vergelijkbare dienstbetrekking

 

Vanaf 2023 moet je een loon uit jouw BV ontvangen dat 100% gelijk moet zijn aan het loon in de meest vergelijkbare dienstbetrekking, als dat meer is dan het loon van de meestverdienende werknemer en €48.000,–. De belastingdienst lijkt niet de capaciteit te hebben om het loon van alle DGA’s met ingang van 2023 te controleren of corrigeren. Leg in ieder geval een goede onderbouwing van jouw loon vast, als je dat nog niet hebt gedaan.

 

Tip 6: Reiskostenaftrek naar € 0,21 per kilometer in 2023

Met ingang van 2023 wordt de aftrek voor zakelijk gereden kilometers met een privéauto verhoogd van €0,19 naar €0,21 per kilometer en naar 0,22 per kilometer in 2024. Voor werknemers gaat de reiskostenvergoeding per kilometer ook naar die bedragen.

Advies: spreek met je werknemers de gewijzigde bedragen af en leg die vast in de arbeidsvoorwaarden of het algemene arbeidsvoorwaardenreglement.

 

Tip 7: Eigenwoningschenking – Schenk dit jaar in ieder geval al een deel

Er komt met ingang van 2024 een einde aan de mogelijkheid om belastingvrij te schenken voor de eigen woning aan personen tussen 18 en 40 jaar. Met ingang van 2023 wordt de woningschenkingvrijstelling verlaagd van €106.671,– naar €28.947,– en met ingang van 2024 wordt de woningschenkingvrijstelling afgeschaft. Wil je jouw kinderen (of anderen) nog tot maximaal €106.671,– onbelaste schenkingen doen voor de aankoop of verbouwing van de woning, of voor aflossing van de eigenwoningschuld? Doe dat dan in 2022.

Het is ook mogelijk om in 2022 een deel te schenken en in 2023 een tweede deel, tot maximaal €106.671,–. De geschonken bedragen moeten wel overgemaakt worden, maar hoeven pas binnen twee jaar na de schenking te worden gebruikt voor de woning. Heb je al eerder aan dezelfde persoon een eigenwoningschenking gedaan? Kijk dan goed of je nu nogmaals onbelast kunt schenken. Wil je direct contact met ons opnemen over hoe je jouw schenkingen het beste kunt plannen?

 

Tip 8: Investeren in zonnepanelen zonder administratief gedoe? Wacht tot 2023

Ben je van plan zonnepanelen te laten installeren op jouw woning? En wil je geen formulier Opgaaf zonnepaneelhouders invullen een btw-aangifte doen? Wacht dan nog even tot 2023. Met ingang van 2023 geldt een btw-nultarief voor leveringen, intracommunautaire verwervingen, invoer en installatie van zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen.

 

Hulp hierbij nodig, op zoek naar ander belastingadvies of hypotheekbemiddeling? Neem gerust vrijblijvend contact op met één van onze Finanseurs.Wil je klant bij ons worden?

  Beloningsbeleid deFinanseurs/ StraksBegintNu


  Het AFM geeft kaders waar ons beloningsbeleid aan moet voldoen. Dit kan in een variabele vorm en/of een vaste vorm. Binnen StraksBegintNu houden wij een vaste beloningsstructuur aan, bestaande uit:

   

  • een vast maandsalaris
  • jaarlijks vakantiegeld
  • een vaste halve dertiende maand

   

  Wij kennen dus geen resultaatafhankelijke beloningen toe.

  In drie vragen bepalen welk pakket het beste bij jou past?