hier zitten we!
 

Hoe zit het nu precies met een auto van de zaak?

Ondernemers kunnen tegen diverse fiscale vraagstukken aanlopen indien zij een auto van de zaak hebben. Naast de voordelen, zitten er ook haken en ogen aan een auto van de zaak. Een financieel adviseur moet een ondernemer hierover informeren.

Voordelen

Een van de voordelen is dat de kosten en afschrijvingen van de auto in mindering komen op de winst van de onderneming. Indien de ondernemer recht heeft op aftrek van omzetbelasting, kan hij hier ook voordeel mee behalen.

 

Voor milieuvriendelijke auto’s is het mogelijk om milieu-investeringsaftrek te claimen. Dit kan oplopen tot 36% over een cataloguswaarde van € 50.000. Voor bestelauto’s kan er maximaal 28% investeringsaftrek worden geclaimd en er mag onder voorwaarden gebruikt worden gemaakt van speciale belastingvoordelen zoals de grijskentekenregeling. Dit levert een korting van 75% op de motorrijtuigenbelasting en een voordeel ter grootte van de volledige BPM.

Nadelen

Er zitten een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo is er de bijtellingsregel, tenzij de ondernemer kan bewijzen dat hij niet meer dan 500 privékilometers per kalenderjaar rijdt. Hoe zit het bij gebruik van meerdere auto’s in een jaar? Moeten voor al deze auto’s bijtelling worden toegepast? Tellen de kilometers van een vervangende auto mee of niet? Is de door de Belastingdienst gevraagde rittenregistratie het enige bewijsmiddel of zijn er meerdere manieren? Deze punten leiden vaak tot discussies tussen de ondernemer en de inspecteurs van de belastingdienst.

 

Gaat het om een bestelauto, dan is bovendien nog niet zeker of deze onder de bijtellingsregels valt, of dat er sprake is van een uitzonderingssituatie zoals bij een bestelauto die uitsluitend is ingericht voor het vervoer van goederen.

Omzetbelasting

Bij de omzetbelasting zijn de privékilometers ook van belang maar is anders dan bij inkomstenbelasting. Een van de verschillen is dat de ondernemer de gereden kilometers niet hoeft te bewijzen. Het aannemelijk maken is voldoende. Indien dat niet lukt, krijgt de ondernemer te maken met btw-dienstregels. Het onderscheid in de bewijslastregels tussen de bijtelling en de omzetbelasting heeft als gevolg dat een omzetbelastingcorrectie voor de inspecteur veel moeilijker op te leggen is dan een correctie in de bijtelling. Goed opletten kan in zo’n geval een paar honderd euro schelen.

Belastingen

De BPM en de motorrijtuigenbelasting zijn in fiscaal opzicht gevaarlijke belastingen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat er meer aan belasting terugbetaald moet worden terugbetaald dan dat er aan voordeel is ontvangen als er niet goed aan de voorwaarden van de grijskentekenregeling is voldaan.

Onze taak

Het is dus van belang om zorgvuldig de voorwaarden en de bewijslastverdeling bij de diverse autobelastingregelingen in de gaten houden. Dat kan een flink financieel voordeel opleveren voor ondernemers. De fiscale spelregels veranderen regelmatig vanwege wetswijzigingen en uitspraken van rechters. Dit maakt het niet makkelijker voor ondernemers.

 

Vragen hierover of op zoek naar ander belastingadvies? Neem gerust vrijblijvend contact op met één van onze Finanseurs.

 Wil je klant bij ons worden?

  Beloningsbeleid deFinanseurs/ StraksBegintNu


  Het AFM geeft kaders waar ons beloningsbeleid aan moet voldoen. Dit kan in een variabele vorm en/of een vaste vorm. Binnen StraksBegintNu houden wij een vaste beloningsstructuur aan, bestaande uit:

   

  • een vast maandsalaris
  • jaarlijks vakantiegeld
  • een vaste halve dertiende maand

   

  Wij kennen dus geen resultaatafhankelijke beloningen toe.

  In drie vragen bepalen welk pakket het beste bij jou past?