hier zitten we!
 

Maatregelen eigen woning

De hypotheekrenteaftrek wordt vanaf 2020 versneld afgebouwd.

 

Nu gaat de afbouw van de aftrek in de hoogste schijf in box 1 nog met stapjes van 0,5% per jaar. Vanaf 2020 wordt de aftrek in vier stappen van 3% verlaagd naar 36,93%, het nieuwe basistarief in box 1. Huizenbezitters zullen hiervoor via een verlaging van het eigenwoningforfait worden gecompenseerd. Dit gaat van 0,75 naar 0,6%, maar blijft wél belast tegen het marginale tarief.

 

De aftrek wegens geen of een geringe eigenwoningschuld (‘Hillenaftrek’) wordt in dertig jaar met gelijke stappen afgebouwd (in het regeerakkoord staat twintig jaar, maar de vier fractievoorzitters hebben afgesproken dat deze termijn wordt verlengd naar dertig jaar).

 

Het hoge eigenwoningforfait van 2,35% dat wordt berekend over de WOZ-waarde voor zover die meer dan € 1.060.000,- (2017) bedraagt, lijkt vooralsnog in stand te blijven.

 

Vragen hierover of op zoek naar ander belastingadvies? Neem gerust vrijblijvend contact op met één van onze Finanseurs.Wil je klant bij ons worden?

  Beloningsbeleid deFinanseurs/ StraksBegintNu


  Het AFM geeft kaders waar ons beloningsbeleid aan moet voldoen. Dit kan in een variabele vorm en/of een vaste vorm. Binnen StraksBegintNu houden wij een vaste beloningsstructuur aan, bestaande uit:

   

  • een vast maandsalaris
  • jaarlijks vakantiegeld
  • een vaste halve dertiende maand

   

  Wij kennen dus geen resultaatafhankelijke beloningen toe.

  In drie vragen bepalen welk pakket het beste bij jou past?