hier zitten we!
 

Minder box 3 belasting betalen, verlaag het box 3 vermogen voor 31 december!

In box 3 moet onder andere spaargeld, effecten en een tweede woning aangegeven worden. In deze box hoeven de werkelijke inkomsten, bijvoorbeeld spaarrente, het dividend op effecten of de huuropbrengst van de tweede woning, niet aangegeven te worden. Er wordt een vast percentage over het vermogen berekend (forfaitair rendement). Hierover is 30% belasting verschuldigd.

Meer belasting dan rente

Hoewel de wetgever het systeem sinds dit jaar iets verbeterd heeft, is het voor spaarders nog altijd kommer en kwel: voor zover het box 3-vermogen belast wordt, is er meer inkomstenbelasting verschuldigd dan de rente die van de bank wordt ontvangen.

Vermogenstoets

Daarnaast zijn er tal van regelingen die een vermogenstoets kennen. Wanneer er box 3-vermogen is, leidt dat tot een hogere bijdrage (bijvoorbeeld bij opname in een verpleegtehuis), dan wel een lagere tegemoetkoming (bij diverse toeslagen).

Wat is hieraan te doen?

Het box 3-vermogen kan voor 2018 beperkt worden door uiterlijk 31 december 2017 actie te ondernemen. Denk hierbij aan het volgende:

 

– Geld uitlenen aan de BV

Directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s) kunnen geld uitlenen aan hun eigen BV. De vordering op de BV wordt dan in box 1 belast (terbeschikkingstellingsregeling). Een andere mogelijkheid is om een kapitaalstorting in de eigen BV te doen. Er vindt dan een verschuiving naar box 2 plaats.

 

– Oprichten spaargeld-BV

Geen BV, dan kan bij een hoog vermogen overwogen worden om een spaar-BV op te richten of om het vermogen onder te brengen in een open fonds voor gemene rekening.

 

– Lijfrente

Is er een pensioentekort, overweeg dan een storting te doen in een lijfrente (banksparen) tot maximaal de beschikbare jaar- en reserveringsruimte.

 

– Hypotheek

Is er een hypotheek, dan kan er – in overleg met de bank – hypotheekrente over de eerste helft van 2018 vooruitbetaald worden of een aflossing gedaan worden op de schuld van de eigen woning.

 

– Grote uitgaven

Van plan binnenkort grote consumptieve uitgaven (zoals de aankoop van een auto of caravan) of schenkingen te doen? Doe dit dan voor 31 december aanstaande!

 

– Kleine schulden

Minder dan € 3.000,- (fiscale partners € 6.000,-) schulden in box 3, los deze dan nog in 2017 af.

 

Vragen hierover of op zoek naar ander belastingadvies? Neem gerust vrijblijvend contact op met één van onze Finanseurs.Wil je klant bij ons worden?

  Beloningsbeleid deFinanseurs/ StraksBegintNu


  Het AFM geeft kaders waar ons beloningsbeleid aan moet voldoen. Dit kan in een variabele vorm en/of een vaste vorm. Binnen StraksBegintNu houden wij een vaste beloningsstructuur aan, bestaande uit:

   

  • een vast maandsalaris
  • jaarlijks vakantiegeld
  • een vaste halve dertiende maand

   

  Wij kennen dus geen resultaatafhankelijke beloningen toe.

  In drie vragen bepalen welk pakket het beste bij jou past?