hier zitten we!
 

Tips belastingaangifte 2017

Op de eerste dag dat het kon, hebben donderdag meer dan 400.000 Nederlanders hun belastingaangifte gedaan. Nooit eerder registreerde de Belastingdienst op 1 maart zo veel aangiftes. Nog geen aangifte gedaan? Hier een aantal tips voor het doen van aangifte.

Website belastingdienst

De aangiften inkomstenbelasting voor het jaar 2017 kunnen sinds 1 maart j.l. ingediend worden. Via de website van de belastingdienst kan een vooraf ingevulde aangifte gedownload worden. In de praktijk blijkt dat de vooraf ingevulde gegevens niet altijd correct en/of compleet zijn, controleer deze dus goed! Ook zijn aftrekposten zoals bijvoorbeeld zorgkosten en giften aan Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) niet bekend bij de belastingdienst, deze zullen daarom zelf toegevoegd moeten worden. 

Drempel

Voor zowel zorgkosten als giften aan ANBI’s is een inkomensafhankelijke drempel van toepassing. Voor giften aan ANBI’s is deze drempel echter te voorkomen door de giften periodiek vast te leggen voor een termijn van minimaal 5 jaar. Meer informatie is terug te vinden via deze link.

Goed doel

Via deze site kan nagekeken worden of het goede doel waaraan een gift gedaan is door de overheid ook daadwerkelijk als ANBI is aangemerkt. Ook kan via deze link nagekeken worden of het een “culturele” ANBI betreft. Voor giften aan culturele ANBI’s geldt dat de gedane gift mag worden verhoogd met 25% (voor deze verhoging geldt een maximum van € 1.250,-). 

Wanneer indienen?

De belastingaangifte over het jaar 2017 dient uiterlijk 1 mei 2018 bij de belastingdienst binnen te zijn. Als de aangifte vóór 1 april wordt ingediend dan belooft de belastingdienst uiterlijk eind juni een voorlopige aanslag op te leggen. Als door omstandigheden de aangifte niet vóór 1 mei ingediend kan worden kan er uitstel aangevraagd worden bij de belastingdienst.

Hulp nodig bij de aangifte of ander belastingadvies nodig? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met één van onze Finanseurs.Wil je klant bij ons worden?

  Beloningsbeleid deFinanseurs/ StraksBegintNu


  Het AFM geeft kaders waar ons beloningsbeleid aan moet voldoen. Dit kan in een variabele vorm en/of een vaste vorm. Binnen StraksBegintNu houden wij een vaste beloningsstructuur aan, bestaande uit:

   

  • een vast maandsalaris
  • jaarlijks vakantiegeld
  • een vaste halve dertiende maand

   

  Wij kennen dus geen resultaatafhankelijke beloningen toe.

  In drie vragen bepalen welk pakket het beste bij jou past?