hier zitten we!
 

Heffing box 3 toch buitensporig?

Voor het eerst heeft een rechter in Nederland geoordeeld dat de vermogensrendementsheffing van box 3 een buitensporig hoge last is die in strijd is met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Volgens het Gerechtshof Amsterdam was het forfaitaire rendement van 4% voor een risicomijdende particuliere belegger niet haalbaar. Het hof oordeelde hierbij over de jaren 2013 en 2014.

To be continued…

Nu betekent dit niet direct dat bezwaren tegen de box 3-heffing zullen worden gehonoreerd. Volgens de rechter moet de wetgever allereerst tijd krijgen om de wetgeving aan te passen. Daarnaast moet er bij de beoordeling rekening worden gehouden met de individuele inkomens- en vermogenspositie van de belastingplichtige. Naar verwachting zal de zaak nu verder voor de Hoge Raad en mogelijk zelfs voor het Europese Hof voor de Rechten van de Mens worden uitgevochten.

Het Gerechtshof Amsterdam vindt het rendement van 4% in box 3 over 2013 en 2014 voor een risicomijdende particuliere belegger veel te hoog. Waarschijnlijk wordt dit nu bij de Hoge Raad verder uitgevochten.

Op zoek naar belastingadvies? Neem gerust contact op met één van onze Finanseurs.Wil je klant bij ons worden?

  Beloningsbeleid deFinanseurs/ StraksBegintNu


  Het AFM geeft kaders waar ons beloningsbeleid aan moet voldoen. Dit kan in een variabele vorm en/of een vaste vorm. Binnen StraksBegintNu houden wij een vaste beloningsstructuur aan, bestaande uit:

   

  • een vast maandsalaris
  • jaarlijks vakantiegeld
  • een vaste halve dertiende maand

   

  Wij kennen dus geen resultaatafhankelijke beloningen toe.

  In drie vragen bepalen welk pakket het beste bij jou past?