hier zitten we!
 

Bescherm de belangen van je personeel

Met de wijziging van de Arbowet per 1 juli 2017 moet ieder bedrijf voortaan ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben. Wat doet zo’n medewerker en hoe wordt deze benoemd?

Wat doet een preventiemedewerker?

In hoofdlijnen komen de taken van de preventiemedewerker neer op:

 1. het (mede) opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak voor de risico-inventarisatie en -evaluatie (de zgn. ‘RI&E’). In dit plan moet ook worden opgenomen hoe werknemers contact kunnen opnemen met de preventiemedewerker;
 2. het adviseren en samenwerken met de or of pvt over de te nemen maatregelen in het kader van een goed beleid van de arbeidsomstandigheden, en deze maatregelen mee helpen uitvoeren. Als er geen or of personeelsvertegenwoordiging is, is het aan de preventiemedewerker om de maatregelen te nemen en uit te voeren.

Medewerkers moeten instemmen

De or of de personeelsvertegenwoordiging (pvt) moet instemmen met de benoeming en de taken van de preventiemedewerker. Dit zorgt voor draagvlak en het betekent ook dat de or of pvt medeverantwoordelijkheid draagt voor het goed functioneren van de preventiemedewerker. Het instemmingsrecht geldt alleen voor een preventiemedewerker die na 1 juli 2017 wordt aangesteld.

 

Als er in een bedrijf geen or of pvt is ingesteld, is het advies de benoeming en het takenpakket van de ieuwe preventiemedewerker goed te communiceren met medewerkers. Geef hen de kans feedback te geven op de voorgenomen besluit.

Als werkgever zelf doen?

Als er in een bedrijf 25 werknemers of minder werkzaam zijn, kunnen de taken van de preventiemedewerker ook door de werkgever zelf verrichten worden. Het instemmingsrecht van de or/pvt is alleen van toepassing als er een or of pvt is. Zo’n or of pvt is niet verplicht als er minder dan 25 medewerkers werkzaam zijn, maar als zo’n instelling er wel is, moet de werkgever instemming vragen en kan de rol van preventiemedewerker niet zonder meer zelf vervullen. De nieuwe Arbowet verplicht om de rol van preventiemedewerker intern in te vullen. Er mag alleen iemand van buiten het bedrijf aangesteld worden als er binnen een organisatie echt geen mogelijkheden zijn om het takenpakket van de preventiemedewerker te organiseren.

Als de or of pvt dwarsligt?

Als zich de situatie voordoet dat de or of pvt niet instemt met de voorgedragen preventiemedewerker, kan aan de kantonrechter toestemming gevraagd worden om een aanstellingsbesluit aangaande de voorgedragen preventiemedewerker te nemen. De rechter kijkt dan of de voorgedragen medewerker geen andere taken vervult die in strijd zijn met de taken van een preventiemedewerker en of hij kennis heeft van veiligheid en gezondheid op het werk of van plan is zich die eigen te maken.

 

Vragen hierover of op zoek naar ander belastingadvies? Neem gerust vrijblijvend contact op met één van onze Finanseurs.

 Wil je klant bij ons worden?

  Beloningsbeleid deFinanseurs/ StraksBegintNu


  Het AFM geeft kaders waar ons beloningsbeleid aan moet voldoen. Dit kan in een variabele vorm en/of een vaste vorm. Binnen StraksBegintNu houden wij een vaste beloningsstructuur aan, bestaande uit:

   

  • een vast maandsalaris
  • jaarlijks vakantiegeld
  • een vaste halve dertiende maand

   

  Wij kennen dus geen resultaatafhankelijke beloningen toe.

  In drie vragen bepalen welk pakket het beste bij jou past?