hier zitten we!
 

Btw-aangifte over de laatste periode van 2023.. waar moet je op letten?

De feestdagen zijn weer voorbij en we zullen weer over moeten gaan tot de orde van de dag. Dit betekent ook weer de btw-aangifte die ingediend moet worden. Hier een aantal tips waar op gelet moet worden bij het indienen van de laatste btw-aangifte van het jaar 2023.

Privécorrecties

In de laatste btw-aangifte is het ook van belang dat alle privécorrecties meegenomen worden in de aangifte. Er zijn verschillende posten waar op een privécorrectie kan plaatsvinden. De meest voorkomende is de correctie voor privégebruik van de auto. Daarnaast kan er een correctie plaatsvinden voor het gebruik van bedrijfsgoederen voor andere dan bedrijfsdoeleinden, correctie privégebruik woning, herziening van de in eerdere jaren in aftrek gebrachte omzetbelasting op investeringsgoederen.

Privégebruik auto

Voor auto’s die ook privé gebuikt worden, moet er in de laatste btw-aangifte een correctie voor het privégebruik plaatsvinden. Voor het privégebruik kan er gebruik gemaakt worden van de forfaitaire regeling. Dit houdt in dat er 2,7% (soms 1,5%) van de catalogusprijs wordt gecorrigeerd. Soms kan het echter voordeliger uitpakken wanneer de correctie voor privégebruik auto plaatsvindt op basis van werkelijk privégebruik. Hiervoor moet er dan wel een kilometerregistratie bijgehouden worden. In dit geval wordt dan een correctie toegepast op de teruggevorderde btw van de autokosten op basis van de verhouding privé-zakelijke kilometers.

Vraag de btw op oninbare vorderingen terug

Zijn er oninbare vorderingen dan kan de al in rekening gebrachte en afgedragen btw onder voorwaarden teruggevraagd worden. Het moet dan duidelijk zijn dat de afnemer niet zal betalen, zoals bij een faillissement. Als een vordering één jaar na opeisbaarheid nog niet is betaald, kan de btw ook teruggevraagd worden. De andere kant betekent dat de btw op een inkomende factuur ook moet worden terugbetaald aan de Belastingdienst indien de betaaltermijn hiervan meer dan een jaar verstreken is. Het is dan ook verstandig om de btw in dit tijdvak via de btw-aangifte terug te vragen. Een later ingediend verzoek om teruggaaf biedt minder zekerheid op succes.

Suppletie-aangifte

Wanneer blijkt dat er in de afgelopen vijf jaar toch te weinig of te veel btw is aangegeven, dan moet hier een suppletie-aangifte voor ingediend worden. Blijkt de correctie € 1.000,- of minder te zijn dan mag dit ook in de eerstvolgende normale btw-aangifte verwerkt worden.

Op tijd aangifte doen

Net als bij de vorige tijdvakken is het nu ook weer van belang dat de aangifte en de betaling op tijd bij de Belastingdienst binnen zijn. De deadline voor de aangifte en de betaling van het vierde kwartaal is 31 januari.

Vragen hierover of op zoek naar ander belastingadvies? Neem gerust vrijblijvend contact op met één van onze Finanseurs.Wil je klant bij ons worden?

  Beloningsbeleid deFinanseurs/ StraksBegintNu


  Het AFM geeft kaders waar ons beloningsbeleid aan moet voldoen. Dit kan in een variabele vorm en/of een vaste vorm. Binnen StraksBegintNu houden wij een vaste beloningsstructuur aan, bestaande uit:

   

  • een vast maandsalaris
  • jaarlijks vakantiegeld
  • een vaste halve dertiende maand

   

  Wij kennen dus geen resultaatafhankelijke beloningen toe.

  In drie vragen bepalen welk pakket het beste bij jou past?