hier zitten we!
 

Eindejaarstips voor de salarisadministratie

Vaste reiskostenvergoedingen
In 2021 mogen werkgevers onder bepaalde voorwaarde de vaste reiskostenvergoedingen belastingvrij doorbetalen óók als de werknemers feitelijk thuiswerken. Het kabinet heeft aangegeven de regeling door te laten lopen tot 1 januari 2022. Wij adviseren u om nieuw beleid voor het vergoeden van reiskosten op te stellen voor 2022, anticiperend op meer structureel thuiswerken als dit voor uw organisatie van toepassing is.

Thuiswerkvergoedingen

Door het structurele thuiswerken heeft de regering ervoor gekozen om naast de bestaande mogelijkheden ook een gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten te introduceren. Vanaf 1 januari 2022 kunt u als werkgever uw werknemer tegemoet komen in de extra kosten van thuiswerken door een vrijgestelde vergoeding van maximaal 2 euro per thuisgewerkte dag toe te kennen. U kunt echter niet én een reiskostenvergoeding én een thuiswerkvergoeding voor dezelfde gewerkte dag belastingvrij toekennen. Wij raden aan om uw arbeidsvoorwaardenbeleid hiervoor in kaart te brengen vóór 1 januari. Tevens kunt u de bestaande mogelijkheden benutten, zoals de gerichte vrijstellingen voor arbovoorzieningen en voor noodzakelijke ICT-middelen.

 

Benut de werkkostenregeling optimaal
Vanwege de COVID-19-crisis is het werkkostenbudget voor 2021 wederom verhoogd van 1,7 procent naar 3 procent voor de eerste 400.000 euro van de loonsom. Boven de grens van 400.000 euro van de loonsom is 1,18 procent van toepassing. Check of u de vergoedingen en verstrekkingen die u in 2021 aan uw werknemers hebt gegeven, correct hebt verwerkt voor de werkkostenregeling. Controleer ook of u nog ruimte over hebt om de WKR optimaal te gebruiken, bijvoorbeeld door uitruil van bruto- voor nettoloon.

 

Hulp hierbij nodig, op zoek naar ander belastingadvies of hypotheekbemiddeling? Neem gerust vrijblijvend contact op met één van onze Finanseurs.Wil je klant bij ons worden?

  Beloningsbeleid deFinanseurs/ StraksBegintNu


  Het AFM geeft kaders waar ons beloningsbeleid aan moet voldoen. Dit kan in een variabele vorm en/of een vaste vorm. Binnen StraksBegintNu houden wij een vaste beloningsstructuur aan, bestaande uit:

   

  • een vast maandsalaris
  • jaarlijks vakantiegeld
  • een vaste halve dertiende maand

   

  Wij kennen dus geen resultaatafhankelijke beloningen toe.

  In drie vragen bepalen welk pakket het beste bij jou past?