hier zitten we!
 

Wijzigingen arbeidsvoorwaarden

Met ingang van 1 augustus is het arbeidsrecht in Nederland op een aantal onderwerpen gewijzigd.

 

De aanleiding hiervoor is een Europese richtlijn uit 2019. Hierin zijn de minimumrechten van iedere werknemer in de Europese Unie beschreven. Deze hebben betrekking op het verstrekken van informatie aan werknemers, minimumvereisten voor arbeidsvoorwaarden (denk hierbij aan proeftijd, de mogelijkheid om meerdere banen te hebben, de voorspelbaarheid van het werk, de overgang naar andere vormen van werk en de bekostiging van verplichte opleidingen) en enkele maatregelen ter bescherming van de werknemer.

 

Hieronder een aantal belangrijke wijzigingen op een rijtje:

 • Alleen opleidingen verplicht door de wet, door de CAO of door het EU-recht dienen door de werkgever kosteloos aangeboden te worden. Het gaat hier om opleidingen die noodzakelijk zijn voor het kunnen (blijven) uitvoeren van de functie.
 • Werknemers die werken volgens een geheel of grotendeels onvoorspelbaar werkpatroon, worden extra beschermd. Dit heeft vooral gevolgen voor oproepkrachten.
 • Een verbod op nevenwerkzaamheden is geldig mits de werkgever daarvoor een objectieve rechtvaardigingsgrond heeft.
 • Werknemers kunnen een verzoek doen tot een vorm van arbeid met meer zekere en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.
 • Werknemers dienen vanaf 1 augustus 2022 door de werkgever geïnformeerd te worden over onder meer het recht op betaald verlof, de normale werk- en rusttijden en de lengte van de opzegtermijn bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

 

Daarnaast zijn er ook veranderingen op het gebied van ouderschapsverlof die per 2 augustus 2022 in zijn gegaan. Deze kun je in dit nieuwsbericht terugvinden.

 

Vragen hierover of op zoek naar belastingadvies of hypotheekbemiddeling? Neem gerust vrijblijvend contact op met één van onze Finanseurs.Wil je klant bij ons worden?

  Beloningsbeleid deFinanseurs/ StraksBegintNu


  Het AFM geeft kaders waar ons beloningsbeleid aan moet voldoen. Dit kan in een variabele vorm en/of een vaste vorm. Binnen StraksBegintNu houden wij een vaste beloningsstructuur aan, bestaande uit:

   

  • een vast maandsalaris
  • jaarlijks vakantiegeld
  • een vaste halve dertiende maand

   

  Wij kennen dus geen resultaatafhankelijke beloningen toe.

  In drie vragen bepalen welk pakket het beste bij jou past?