hier zitten we!
 

Eindejaarstips voor ondernemers met een B.V.

Let op met lenen van uw B.V.

Schulden van een directeur-grootaandeelhouders (dga) en hun partner aan de eigen bv voor zover die meer bedragen dan € 500.000,-, worden vanaf 2023 belast in box 2 als dividenduitkering tegen 26,9%. Datzelfde geldt voor schulden van bloed- en aanverwanten en hun partner. Bestaande en nieuwe eigenwoningschulden zijn uitgezonderd voor deze maatregel. Het kan voor jou als dga verstandig zijn om eventuele bovenmatige leningen nu al af te bouwen. Omdat het eerste toetsmoment 31 december 2023 is, heb je tot dat moment daarvoor de tijd.

 

Let op de oprichtingsdatum van de B.V.

De rechtsvorm van een besloten vennootschap (BV) wordt fiscaal steeds voordeliger. Waar het omslagpunt voor de fiscaal ingegeven keuze tussen ondernemen in een eenmanszaak of een BV voorheen rond de € 150.000,- aan resultaat lag, ligt dit omslagpunt in 2021 al snel rond de € 100.000,- Het is weliswaar van geval tot geval verschillend, maar het is zeker de moeite waard om er eens naar te kijken.

De komende jaren zal dit omslagpunt zelfs nog lager komen te liggen, omdat de laagst belaste schijf van de vennootschapsbelasting steeds langer wordt. In 2021 wordt nog € 245.000,- van de winst van een BV belast met 15% maar vanaf 2022 is dat al € 395.000,- Dat kan in ieder geval reden genoeg zijn om eens kritisch naar je structuur te kijken.

Bij de oprichting van de BV moet je er dan wel op letten om deze tijdig – dus uiterlijk 31 maart 2022 – te laten plaatsvinden en om het eerste boekjaar tijdig af te sluiten. Als de BV bijvoorbeeld op 30 december 2021 wordt opgericht, wordt er vaak voor het gemak voor gekozen om het eerste boekjaar te laten eindigen op 31 december 2022. Dat scheelt dan in ieder geval een jaarrekening en een aangifte vennootschapsbelasting is veelal de gedachte. Dat klopt op zich wel, maar je mist dan ook één keer het tariefsopstapje in de vennootschapsbelasting en dat kan enkele tienduizenden euro’s aan belasting schelen.

Hetzelfde probleem geldt als de oprichting van de BV uiteindelijk pas in de eerste maanden van 2022 plaatsvindt. Het hele resultaat van de periode 1-1-2021 t/m 31-12-2022 valt dan in één fiscaal boekjaar en ook dan mis je dus één keer het tariefsopstapje.

Zorg er daarom voor dat de BV op het fiscaal meest gunstige tijdstip wordt opgericht!

 

Belastingrente vennootschapsbelasting

Vanwege de COVID-19-crisis is de belastingrente voor de vennootschapsbelasting voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2021 vastgesteld op vier procent, in plaats van op het oorspronkelijke niveau van acht procent. Vanaf 1 januari 2022 is deze belastingrente weer acht procent.

 

Hulp hierbij nodig, op zoek naar ander belastingadvies of hypotheekbemiddeling? Neem gerust vrijblijvend contact op met één van onze Finanseurs.Wil je klant bij ons worden?

  Beloningsbeleid deFinanseurs/ StraksBegintNu


  Het AFM geeft kaders waar ons beloningsbeleid aan moet voldoen. Dit kan in een variabele vorm en/of een vaste vorm. Binnen StraksBegintNu houden wij een vaste beloningsstructuur aan, bestaande uit:

   

  • een vast maandsalaris
  • jaarlijks vakantiegeld
  • een vaste halve dertiende maand

   

  Wij kennen dus geen resultaatafhankelijke beloningen toe.

  In drie vragen bepalen welk pakket het beste bij jou past?