hier zitten we!
 

Maximale huurverhoging voor woningen in de vrije sector

In de komende vijf jaar wordt de maximale huurprijsstijging voor woningen in de vrije sector begrensd. De huurverhoging voor 2024 wordt beperkt tot 5,5%. Verhuurders van woningen in de vrije sector kunnen jaarlijks de huur verhogen met maximaal de inflatie +1% of de cao-loonontwikkeling +1%. Het laagste percentage wordt elk jaar bekendgemaakt en toegepast. Hierdoor blijft de jaarlijkse huurstijging in 2024 voor woningen in de vrije sector beperkt tot 5,5%, zelfs als het huurcontract een hoger percentage vermeldt.

Huurverhoging na woningverbetering

Ook huurverhogingen na woningverbetering zijn niet onbeperkt; deze moeten in verhouding staan tot de kosten die de verhuurder heeft gemaakt, los van onderhoudskosten.

Wet maximering huurprijsverhogingen

De Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten wordt verlengd tot 1 mei 2029. Met deze verlenging wil de regering huurders in de vrije sector langer beschermen tegen excessieve huurverhogingen en meer zekerheid bieden over hun woonkosten.

Verjaringstermijn

De verjaringstermijn voor gemiste huurverhogingen is ook aangepast. Een verhuurder kan alleen een gemiste huurverhoging doorvoeren als de huurder jaarlijks op de hoogte is gebracht. In dat geval kan de verhuurder maximaal de gemiste jaarlijkse huurverhogingen van de laatste twee jaar doorvoeren. Als de verhuurder de huurder niet jaarlijks heeft geïnformeerd, kan hij alleen de gemiste huurverhoging van de laatste twaalf maanden doorvoeren.Wil je klant bij ons worden?

  Beloningsbeleid deFinanseurs/ StraksBegintNu


  Het AFM geeft kaders waar ons beloningsbeleid aan moet voldoen. Dit kan in een variabele vorm en/of een vaste vorm. Binnen StraksBegintNu houden wij een vaste beloningsstructuur aan, bestaande uit:

   

  • een vast maandsalaris
  • jaarlijks vakantiegeld
  • een vaste halve dertiende maand

   

  Wij kennen dus geen resultaatafhankelijke beloningen toe.

  In drie vragen bepalen welk pakket het beste bij jou past?