hier zitten we!
 

Overlijdensrisicoverzekering, uitvaartverzekering of allebei?

Een overlijdensrisicoverzekering en een uitvaartverzekering keren allebei uit na het overlijden van een persoon. Toch zijn er grote verschillen tussen die twee verzekeringen. Hoe noodzakelijk zijn ze? En welke moet je kiezen?

Het bespreken van het eigen overlijden of dat van een partner blijft voor velen een gevoelig onderwerp. Recent onderzoek toont aan dat de meerderheid van de Nederlanders hier nauwelijks aandacht aan besteedt. De kans is echter groot dat je financiële situatie door een overlijden sterk verandert. Het is verstandig om dat in kaart te brengen, zodat mogelijke geldzorgen voorkomen kunnen worden, mocht het onverhoopt gebeuren.

Vaste lasten en inkomen

Veel vaste lasten blijven immers ongewijzigd na het overlijden van een gezinslid, ongeacht of je in een huur- of koopwoning woont. Interessant is dat ongeveer 15% van de Nederlanders overlijdt vóór de pensioengerechtigde leeftijd. Een cruciale vraag is of de overlevende partner voldoende inkomen heeft om het huishouden draaiende te houden. Dit kan eigen inkomen betreffen, maar ook een partnerpensioen-uitkering uit het pensioenfonds van de ander.

Overlijdensrisicoverzekering

Veel stellen met een koophuis hebben bij hun hypotheek een overlijdensrisicoverzekering (ORV) afgesloten op elkaars leven. Bij overlijden van één van beiden keert de verzekeraar een bedrag uit aan de overlevende partner, bedoeld om (een deel van) de hypotheek af te lossen. Dit heeft een gunstig effect op de vaste lasten.

De levensverwachting in Nederland blijft gestaag stijgen, momenteel ligt deze gemiddeld ruim boven de 80 jaar. Dit heeft de kans op vroegtijdig overlijden, bijvoorbeeld tijdens de looptijd van een hypotheek, aanzienlijk verkleind. Hierdoor zijn de premies voor ORV’s de afgelopen jaren aanzienlijk gunstiger geworden.

Heb jij een ORV? Als deze geruime tijd geleden is afgesloten, kan het lonend zijn om je huidige polis te laten vergelijken. Wellicht kun je een vergelijkbare dekking afsluiten tegen aanzienlijk lagere premies.

Losse ORV

Een ORV kan echter ook op zichzelf staan. In dat geval heb je de vrijheid om zelf te beslissen hoe je de uitkering besteedt; dit hoeft niet noodzakelijk de aflossing van je hypotheek te betreffen. Een deel van de uitkering kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor de uitvaart. Vaak onderschatten mensen de kosten van een uitvaart namelijk.

Voor een uitvaart in Nederland bedragen de kosten tegenwoordig doorgaans tussen de € 7.000 en € 11.000. Afhankelijk van de gemeente kunnen deze kosten verder oplopen als er sprake is van hoge grafrechten. Het vermeldde bedrag omvat nog niet eens de kosten van een gedenksteen.

Uitvaartverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering heeft primair tot doel het opvangen van het wegvallen van een inkomen en eindigt doorgaans op een bepaalde leeftijd. Daarom is het vaak raadzaam om afzonderlijk te ‘sparen’ voor de uitvaart. Hiervoor zijn meerdere opties beschikbaar, waarvan een spaarrekening of het afsluiten van een uitvaartverzekering de meest gangbare zijn. De uitvaartverzekering keert bij overlijden altijd uit en is beschikbaar in twee vormen: de naturaverzekering en de kapitaalverzekering.

Bij een naturaverzekering verzorgt de verzekeraar alles wat nodig is voor de uitvaart. Vaak is het vereist om gebruik te maken van een uitvaartondernemer met wie de verzekeraar een contract heeft. Bij een kapitaalverzekering keert de verzekeraar een vooraf afgesproken bedrag uit. Het voordeel hiervan is dat je vrij bent in alle keuzes met betrekking tot de uitvaart.

Mocht je verdere vragen hebben omtrent dit onderwerp, aarzel dan niet om contact op te nemen met één van onze Finanseurs.Wil je klant bij ons worden?

  Beloningsbeleid deFinanseurs/ StraksBegintNu


  Het AFM geeft kaders waar ons beloningsbeleid aan moet voldoen. Dit kan in een variabele vorm en/of een vaste vorm. Binnen StraksBegintNu houden wij een vaste beloningsstructuur aan, bestaande uit:

   

  • een vast maandsalaris
  • jaarlijks vakantiegeld
  • een vaste halve dertiende maand

   

  Wij kennen dus geen resultaatafhankelijke beloningen toe.

  In drie vragen bepalen welk pakket het beste bij jou past?