hier zitten we!
 

Prinsjesdag 2020: wat als de overheid 1000 euro kon verdelen?

De miljarden vliegen je om de oren op Prinsjesdag. En ook in de Miljoenennota die nu online staat, staan bedragen zo groot dat het er allemaal niet veel duidelijker op wordt. Om het behapbaar te maken: wat zijn de verhoudingen als de volledige rijksbegroting maar 1000 euro was?

De uitgaven voor zorg en sociale zekerheid zijn zo groot dat ze samen meer dan de helft van de begroting opslokken. Van elke 1000 euro gaat er 291 naar sociale zekerheid en 258 euro naar de zorg. Ter vergelijking: defensie krijgt 33 euro en landbouw 5.

Weten hoe de rest van die 1000 euro wordt verdeeld? Bekijk dan de interactieve Miljoenennota die de NOS heeft gemaakt.


Hieronder lichten we puntgewijs de gebieden die voor ons vakgebied van belang zijn graag even extra toe.

Inkomen

 • Gemiddeld genomen gaan we er komend jaar iets op vooruit. De verwachting is dat de mediane koopkracht in 2021 op 0,9% uitkomt. Een deel van de huishoudens gaat er dus ook op achteruit. 
 • Het kabinet trekt geld uit voor lastenverlaging. Het belastingtarief in de inkomstenbelasting daalt met 0,25 procentpunt naar 37,10%. Daardoor betaalt vrijwel iedereen iets minder belasting.
 • De algemene heffingskorting, een korting op de inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen, gaat volgend jaar met € 82,- omhoog om lage inkomens te steunen.
 • Vanaf volgend jaar kun je meer spaargeld op je bankrekening zetten zonder daar belasting over te hoeven betalen. Het heffingsvrije vermogen in box 3 stijgt naar € 50.000,- per persoon. Nu is dat iets meer dan € 30.000,-.
 • Daarnaast worden de schijfgrenzen aangepast. Daardoor loopt de eerste schijf vanaf het heffingsvrije vermogen tot € 100.000,- en de tweede schijf tot een vermogen van 1 miljoen euro. Door deze maatregelen zullen ongeveer een miljoen mensen minder belasting betalen over box 3. Het belastingtarief gaat trouwens wel iets omhoog. Dat tarief stijgt van 30% naar 31%.

Werk

 • Het CPB denkt dat de werkloosheid in 2021 oploopt tot 5,9% van de beroepsbevolking. Dit betekent dat er dan mogelijk 546.000 Nederlanders zonder baan zitten. Op dit moment zoeken ruim 400.000 mensen een baan.
 • De arbeidskorting, een korting voor werkenden op de belasting en premies volksverzekeringen, wordt met maximaal € 324,- verhoogd. Mensen met een modaal inkomen profiteren daar het meest van.
 • De zelfstandigenaftrek, een vrijstelling voor ondernemers voor de inkomstenbelasting, wordt met stapjes van € 110,- extra per jaar afgebouwd, boven op de verlaging van € 250,- per jaar die al was afgesproken. Op dit moment is de zelfstandigenaftrek € 7.030,- en komend jaar € 6.670,-.
 • Om werken in de zorg aantrekkelijker te maken, trekt het kabinet volgend jaar 20 miljoen euro uit. Daarmee moet de werkdruk verlaagd worden en moet het zorgpersoneel minder last krijgen van administratieve rompslomp. De lonen van zorgmedewerkers worden niet verhoogd, maar zij krijgen volgend jaar wel een extra eenmalige ‘coronabonus’ van € 500,-. Daar is in totaal 2,16 miljard euro voor gereserveerd.

Wonen

 • De belasting op aardgas gaat met € 0,03 per kubieke meter omhoog. Lang niet alle huishoudens zullen die effecten merken in de portemonnee, omdat iedereen komend jaar € 31,- energiebelasting terugkrijgt. Daarom zullen vooral mensen met een slecht geïsoleerd huis last hebben van deze maatregel.
 • De overdrachtsbelasting wordt geschrapt voor mensen tussen de 18 en 35 jaar die een huis kopen waar ze zelf in gaan wonen. Mensen die een huis kopen zonder die zelf te bewonen – zoals beleggers en ouders die een huis voor een studerend kind kopen – gaan komend jaar niet 2% maar 8% overdrachtsbelasting betalen. Het kabinet hoopt dat starters het hierdoor makkelijker krijgen op de woningmarkt. 35-plussers betalen vanaf volgend jaar 2% overdrachtsbelasting voor een eigen woning.
 • Zo’n 260.000 ‘dure scheefwoners’ (huurders van een sociale huurwoning die in verhouding te weinig verdienen om hun huur te kunnen betalen) krijgen een eenmalige huurverlaging. Hun huur wordt verlaagd tot de eerste aftoppingsgrens. Dit betekent dat ze gemiddeld € 40,- per maand per huishouden besparen.
 • Zoals eerder aangekondigd, daalt het hoogste tarief voor de hypotheekrenteaftrek in 2021 met 3 procentpunt naar 43%. Dat tarief blijft dalen. In 2022 is het tarief 40% en een jaar later 37,05%.

Bedrijven

 • Er ligt een wetsvoorstel voor de invoering van een CO2-heffing voor de industrie per 1 januari. Zo moet de uitstoot van CO2 duurder worden dan het terugdringen ervan. Het doel is om onder de streep in 2030 14,3 megaton minder CO2 uit te stoten dan in 2019.
 • De belastingheffing voor multinationals moet “eerlijker” worden, zo staat in de nota. Zo worden de regels voor de vennootschapsbelasting (vpb) aangescherpt. Onder meer de vermindering van de winstbelasting met verliezen in het buitenland wordt beperkt. Door deze aanpassing zijn bedrijven jaarlijks 700 miljoen euro meer kwijt aan belastingen.
 • Ook de renteaftrek voor de vpb wordt ingeperkt. Maar eerst moet worden onderzocht wat er mogelijk is. Daarnaast gaat alleen het lage vpb-tarief omlaag en blijft het hoge tarief intact, terwijl het plan eerst was om beide te verlagen.
 • Het midden- en kleinbedrijf (mkb) krijgt een lastenverlichting. Deze bedrijven hoeven vanaf 2021 minder winstbelasting te betalen, doordat de eerste schijf van de vennootschapsbelasting in twee stappen wordt verhoogd van € 200.000,- naar € 400.000,-. Het tarief wordt verlaagd van 16,5 naar 15%.
 • Investeringen door bedrijven worden gestimuleerd met de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK), die per 2021 ingaat. Een percentage van de investeringen mag van de loonheffing afgetrokken worden.

Vragen hierover, op zoek naar ander belastingadvies of hypotheekbemiddeling? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met één van onze Finanseurs.Wil je klant bij ons worden?

  Beloningsbeleid deFinanseurs/ StraksBegintNu


  Het AFM geeft kaders waar ons beloningsbeleid aan moet voldoen. Dit kan in een variabele vorm en/of een vaste vorm. Binnen StraksBegintNu houden wij een vaste beloningsstructuur aan, bestaande uit:

   

  • een vast maandsalaris
  • jaarlijks vakantiegeld
  • een vaste halve dertiende maand

   

  Wij kennen dus geen resultaatafhankelijke beloningen toe.

  In drie vragen bepalen welk pakket het beste bij jou past?