hier zitten we!
 

SLIM-aanvraag: Nog maar een paar dagen!

De overheid heeft een nieuwe subsidieregeling in het leven geroepen: de Stimuleringsregeling voor Leren en ontwikkelen in Mkb-ondernemingen, de SLIM-regeling. Je hebt nog tot en met 30 september om deze aan te vragen.

Scholing en ontwikkeling zijn belangrijk om mensen goed inzetbaar te houden op de arbeidsmarkt. Dat is niet alleen voor bedrijven belangrijk, maar voor de hele maatschappij. Voor mkb-ondernemers is het soms alleen wel lastig inschatten wat de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt betekenen voor de scholings- en opleidingsbehoeften in hun onderneming.

Met deze regeling kun je als mkb’er subsidie aanvragen voor verschillende activiteiten die met leren en ontwikkelen te maken hebben.  

De SLIM-regeling geldt voor:

 • individuele mkb-ondernemingen
 • samenwerkingsverbanden in het mkb
 • grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie

De activiteiten waar je subsidie voor kunt aanvragen zijn:

 • het doorlichten van je onderneming, met als resultaat een opleidings- of ontwikkelplan;
 • loopbaan- of ontwikkeladvies voor medewerkers;
 • de ontwikkeling of invoering van een methode die leren in jouw bedrijf stimuleert, bijvoorbeeld een systeem ontwikkelen voor het voeren van periodieke ontwikkelgesprekken met je medewerkers;
 • het creëren van praktijkleerplaatsen voor (delen van) een mbo-opleiding in de derde leerweg (bbl en bol zijn uitgesloten).

Externe partijen

Het voordeel is, je hoeft de activiteiten niet zelf uit te voeren, je kunt als werkgever externe partijen/specialisten inschakelen. Let wel op: voor opleidingskosten is geen subsidie mogelijk. 

Je kunt subsidie aanvragen voor de volgende kosten:

 • de directe loonkosten van bij het project betrokken personeel 
 • de externe kosten voor de uitvoering van het project
 • +15% bovenop bovenstaande kosten, ter compensatie van bijvoorbeeld indirecte kosten en overhead.

Let op: de subsidie is niet volledig kostendekkend. Voor ondernemers met minder dan 50 werknemers mag de subsidie maximaal 80% van de totale kosten voor de activiteiten dekken. Voor ondernemers met meer dan 50 werknemers is dat 60% van de totale kosten.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moet het totaalbedrag minimaal € 5.000,- zijn en mag het maximaal € 24.999,- zijn. Voor een praktijkleerplaats geldt een vaste vergoeding van € 2.700,- per gerealiseerde praktijkleerplaats of minder als de kosten lager liggen.

Wees er snel bij, je kunt tot 30 september 17:00 uur de subsidie aanvragen. Er zit wel wat voorwerk in, dus als je denkt dat het voor jouw bedrijf interessant is, ga er dan vandaag mee aan de slag!

Hulp hierbij nodig of op zoek naar belastingadvies of hypotheekbemiddeling? Neem gerust vrijblijvend contact op met één van onze Finanseurs.Wil je klant bij ons worden?

  Beloningsbeleid deFinanseurs/ StraksBegintNu


  Het AFM geeft kaders waar ons beloningsbeleid aan moet voldoen. Dit kan in een variabele vorm en/of een vaste vorm. Binnen StraksBegintNu houden wij een vaste beloningsstructuur aan, bestaande uit:

   

  • een vast maandsalaris
  • jaarlijks vakantiegeld
  • een vaste halve dertiende maand

   

  Wij kennen dus geen resultaatafhankelijke beloningen toe.

  In drie vragen bepalen welk pakket het beste bij jou past?