hier zitten we!
 

Vanaf 2018 vakantiegeld over meerwerk en overuren

Per 1 januari 2018 is ook over overwerk en meerwerk vakantiegeld verschuldigd volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Overwerk is hierbij meer uren dan de normale werkweek van een fulltimer en meerwerk is hetgeen een parttimer meer werkt dan de contracturen.

De nieuwe regeling betekent dat naast het overwerk- en meerwerkloon een percentage van 8% vakantiegeld verschuldigd is over het wettelijk minimumloon (in 2018 voor 22 jaar en ouder € 1.578,-). Tot eind 2017 hoeft dit niet. 

Tip

Een cao kan afwijkende bepalingen bevatten waardoor deze regeling niet geldt. Controleer de cao dus op dit punt. 

Geen afwijking in cao?

Bevat de cao geen afwijkende bepaling en betaalt de werknemer al meer dan 108% van het wettelijk minimumloon, maar is er niet expliciet gezegd dat het gaat om vakantiegeld, dan komt het vakantiegeld volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag er toch nog een keer bij. Zorg dus waar mogelijk dat uitbetaling van vakantiegeld uitdrukkelijk benoemd wordt en houd bij de lager betaalde werknemers rekening met een kostenverhoging van 8% op het brutoloon voor over- en meerwerk. Dit gaat ook gelden voor nog niet-uitbetaalde overuren en meeruren die begin 2018 nog uitbetaald moeten worden.

Tips

Voor zover de werknemer meer verdient dan driemaal het wettelijk minimumloon, mag je afspreken dat 8% vakantiegeld niet van toepassing is.

Vragen hierover of op zoek naar ander belastingadvies? Neem gerust vrijblijvend contact op met één van onze Finanseurs.



Wil je klant bij ons worden?

  Beloningsbeleid deFinanseurs/ StraksBegintNu


  Het AFM geeft kaders waar ons beloningsbeleid aan moet voldoen. Dit kan in een variabele vorm en/of een vaste vorm. Binnen StraksBegintNu houden wij een vaste beloningsstructuur aan, bestaande uit:

   

  • een vast maandsalaris
  • jaarlijks vakantiegeld
  • een vaste halve dertiende maand

   

  Wij kennen dus geen resultaatafhankelijke beloningen toe.

  In drie vragen bepalen welk pakket het beste bij jou past?