hier zitten we!
 

Woning schenken, doe het goed

Stel, het wordt tijd om het vermogen over te dragen aan de nazaten. Hoe kan dat fiscaal slim met betrekking tot de eigen woning? Hoe wordt maximaal geprofiteerd van de bestaande fiscale regelingen en wat wordt hiermee bespaard?

Vermogensoverheveling

Op latere leeftijd kan het handig zijn om eens na te denken over hoe er zo slim mogelijk vermogen aan de kinderen overgedragen kan worden, zonder dat de fiscus de lachende derde is. De eigen woning verdient hier speciale aandacht. Waar moet u op letten?

Lagere WOZ-waarde woning

Bij schenking van een woning moet er schenkbelasting betaald worden over de WOZ-waarde van de woning. Huizenprijzen fluctueren echter en de WOZ-waarde kan lager of hoger zijn dan de werkelijke waarde. Is de WOZ-waarde lager, dan is het fiscaal gunstig de woning te schenken.

 

Het is van belang dat de WOZ-waarde zo laag mogelijk is. Met betrekking tot een woning mag worden gekozen over welke WOZ-waarde de schenkbelasting berekent wordt. Er kan gekozen worden voor de WOZ-waarde in het jaar van de schenking of voor de WOZ-waarde in het daarop volgende jaar. Omdat in het laatste geval de waardepeildatum 1 januari van het jaar van schenking is, hangt het van de waardeontwikkeling van woningen af welke keuze het voordeligst is. Tip. In een aantrekkende woningmarkt zoals nu, zal veelal de lagere WOZ-waarde in het jaar van schenking het meest voordelig zijn.

Hogere WOZ-waarde woning

Is de WOZ-waarde hoger dan de werkelijke waarde, verkoop dan de woning aan het kind voor de werkelijke waarde en schenk de aankoopsom geheel of gedeeltelijk kwijt. Er moet dan schenkbelasting betaald worden over het bedrag van de kwijtschelding, want verkoop tegen de werkelijke waarde levert geen schenking op. Dit standpunt is enige tijd geleden bevestigd in een uitspraak van de Hoge Raad. Op deze manier wordt 10 tot 20% schenkbelasting bespaard over het verschil tussen de werkelijke waarde en de WOZ-waarde van het pand, afhankelijk van de omvang van dit verschil.

Aandachtspunten

Er geldt een extra schenkingsvrijstelling van € 100.000,- als dit bedrag wordt aangewend voor de aankoop of verbetering van een eigen woning of voor het aflossen van een hypotheek. De vrijstelling geldt ook als een woning wordt geschonken. Er gelden wel enkele voorwaarden, zoals de leeftijd van de ontvanger die tussen 18 en 40 jaar moet zijn.

 

Bij schenking van een woning of een hiermee verband houdende actie, zoals kwijtschelding van een deel van de koopsom, hoeft er niet zowel overdrachts- als schenkbelasting betaald te worden. Bepaald is dat de overdrachtsbelasting met de verschuldigde schenkbelasting verrekend kan worden.

 

Ook als huis nog bewoond wil blijven worden door de schenker, is nu schenken wellicht toch te overwegen. De huidige prijsstijging van woningen op dit moment betekent dat het kind nu minder schenkbelasting betaalt als deze trend zich doorzet. In dat geval kan schenken en terug huren een optie zijn. De woning valt dan bij uw kind in box 3, maar de heffing hierover kunt u ruimschoots compenseren door een zakelijke huur af te spreken.

 

Vragen hierover of op zoek naar ander belastingadvies? Neem gerust vrijblijvend contact op met een van onze Finanseurs.

 Wil je klant bij ons worden?

  Beloningsbeleid deFinanseurs/ StraksBegintNu


  Het AFM geeft kaders waar ons beloningsbeleid aan moet voldoen. Dit kan in een variabele vorm en/of een vaste vorm. Binnen StraksBegintNu houden wij een vaste beloningsstructuur aan, bestaande uit:

   

  • een vast maandsalaris
  • jaarlijks vakantiegeld
  • een vaste halve dertiende maand

   

  Wij kennen dus geen resultaatafhankelijke beloningen toe.

  In drie vragen bepalen welk pakket het beste bij jou past?